Geointern

GeoIntern / GeoPraksis er et prosjekt som bringer relevans og anvendbarhet inn i høyere utdanning i geovitenskap. Innføringen av praksis i disiplinfag øker forståelsen for geoviteres rolle i bærekraftige løsninger av fremtidens utfordringer.

GeoIntern is a project that brings together the application and relevance of geosciences to higher education. The introduction of internships within this discipline enhances our understanding of a geoscientists role in creating sustainable solutions to future challenges.

Lurer du på noe?

Kontakt Iver Martens, prosjektleder Geopraksis
iver.martens@uit.no

Institusjonene

UiB

Geopraksis (GEOV298) er et emne som skal gi studenter et innblikk i arbeidslivet, og gi dem en større innsikt i hva utdannelsen som geoviter kan brukes til. Studentene skal ha tre ukers praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen geovitenskaplige disipliner. Emnet gir 10 studiepoeng, og inneholder forelesninger/seminarer og arbeid i praksis. 

GEOV298

UiO

GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag

UiT

GEO-2013 GEOPRAKSIS er et emne etablert for å øke den opplevde arbeidslivsrelevansen blant geologistudenter. Innføringen av praksis i disiplinfag øker forståelsen for geoviteres rolle i bærekraftige løsninger av fremtidens utfordringer. Emnet gir 10 studiepoeng, studentene er tre uker i praksis i bedrift og har en bred undervisningsportefølje bestående av opplæring og trening i en rekke overførbare ferdigheter (21.st century skills), gjennomgang og oversikt over arbeidsmarkedet for en geolog, innovasjons- og entreprenørferdigheter.

GEO-2013

🌍
GeoInternInternational

Innlegg

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
GeoPraksis
31.5.2023
UiB
Praksis hos NGU - Martin Borgen

Praksis hos NGU - Martin Borgen

GeoPraksis
31.5.2023
UiB
Praksis hos EarthLab - Rie Botved

Praksis hos EarthLab - Rie Botved

GeoPraksis
22.11.2022
UiO
Praksisplass hos NVE

Praksisplass hos NVE