Praksis hos DOF Subsea - Nicole Elisabeth Nilsen

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Nicole Elisabeth Nilsen

Jeg heter Nicole Elisabeth Nilsen og er på mitt avsluttende år på en bachelor i geovitenskap: retning geologi. I faget GEOV298 – GeoPraksis har jeg blitt utplassert hos DOF Subsea. DOF Subsea er et internasjonalt operatørselskap som driver med offshore operasjoner i forhold til marine tjenester og ingeniørarbeid. I tillegg til at de leverer ulike løsninger til den voksende energiindustrien. Med hovedkvarter på Marineholmen i Bergen innehar DOF Subsea totalt 55 skip hvorav 13 av de tilhører den Atlantiske regionen og 7 brukes til undersøkelsesmålinger.

Jeg ønsket GeoPraksis i denne bedriften grunnet at jeg er interessert i å jobbe og skape innovative løsninger for en mer bærekraftig fremtid. Det mener jeg DOF Subsea kunne tilby med deres stadig utviklede offshore tjenester i et bredt internasjonalt marked. Forventingene jeg hadde til denne arbeidsplassen var først og fremst at jeg ønsket å lære bruken av nye programvarer. I tillegg til å få et innblikk inn i næringslivet ved å møte ulike fagfolk. Forventingene mine har innfridd så langt, for jeg har blitt introdusert til ulike aspekter innenfor dette selskapet. Ved å ha møtt en del mennesker som har gitt med en veldig god innføring i hva de jobber med.

Første arbeidsuke var veldig varierende og bestod av alt fra infomøter til selvstendig arbeid. Jeg ble introdusert til de ulike avdelingene som blant annet bestod av ingeniørarbeid, undersøkelser og inspeksjon, creewing og geotech. Dette var ekstremt nyttig nettopp for å kunne se hvordan de samarbeidet på tvers av avdelinger. Generelt så fikk vi en innføring i hvilke løsninger som ble anvendt i samsvar med de ulike prosjektene. I tillegg til hvordan skipene opererte og utstyret som ble disponert. Med stort fokus på ROV (Remotely operated vehicle). Videre jobbet jeg også selvstendig ved å lese om de ulike programvarene og en del prosedyrer. Noen av prosedyrene beskrev hva geologer jobbet med, og hvilke undersøkelser de utførte. Senere fikk jeg også testet noen av programvarene med et tidligere prosjekt. Dette var utrolig lærerikt!

Med tanke på den kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom geologiutdanningen, har jeg oppdaget hvilke arbeidsoppgaver jeg kan jobbe med. Ved å ha rom for å utvikle seg er det mye forskjellig man kan gjøre. Det har jeg erfart etter å ha snakket med noen som også har studert geologi og sett på hva de arbeider med. I tillegg har jeg nå tilegnet meg mye informasjon om hvordan DOF Subsea fungerer som et selskap. Slik at jeg nå har en bedre forståelse når vi skal i gang med prosjektgjennomføring i uke 16 og 17.

Min tid i praksis etter tre uker hos DOF Subsea

Hei, igjen!

Da er jeg ferdig med 3 uker praksis og det er på tide å se tilbake på oppholdet mitt i denne perioden. Først og fremst tok vi i bruk en rekke ulike programmer; GlobalMapper, NaviModel og SonarWiz. Førstnevnte er et slags GIS program som ble brukt til å fordele vindturbiner innenfor et område. Her var det viktig med avstander, sikkerhetsmarginer og korridorer som en måtte ta hensyn til. Dette gjorde at geologikunnskapene kom frem når det gjaldt hvor de kunne plasseres i forhold til blant annet batymetrien. Videre er NaviModel et program som gir en terrengmodell i både 2D og 3D med muligheten til å analysere og påvirke ulike datamodeller. Dette programmet ble brukt til å inspisere rør som lå på havbunnen. Med video fra ROVen og en terrengmodell med multibeam data sjekket en om alt rundt og på røret var i orden. Oppgaven ble løst ved å se om det var noe som kunne skade røret og noterte dette i et tilhørende hendelsesvindu. Alt fra kryssende kabler til løsmasser ble lagt inn og markert med beliggenhet på røret. Det var noen utfordringer i starten grunnet at det var veldig mange ulike ting man så på havbunnen og ofte var en ikke sikker på om det skulle noteres. Derimot etter hvert så begynte man å se et«mønster» og da ble det enklere å ta beslutninger.

Jeg fikk også prøvd SonarWiz hvor sonar data var samlet inn og de ulike horisontene i profilet ble tolket. Dette programmet lignet litt på Petrel med tanke på tolkning og kartlegging av havbunnen. Jeg prøvde først å bli kjent med de ulike funksjonene og deretter bruke kunnskapen fra geologistudiet for å se sammenhenger. Natalie og jeg samarbeidet også mye dermed kunne vi diskutere mulige løsninger. Kommunikasjon og samarbeid mener jeg har vært veldig viktig i praksisperioden og det har definitivt hjulpet med forståelsen av programmene. I tillegg til at vi fikk god hjelp fra geologer rundt hvis det var noe vi ikke helt skjønte. Jeg hadde ikke noe erfaring med programmene som ble brukt for å løse disse arbeidsoppgavene. Derfor brukte jeg tid på å sette meg inn i de ulike funksjonene og hvordan de fungerte for å så løse oppgavene. Imidlertid mener jeg at mange av disse programmene egentlig er ganske like. På studiet har en også vært igjennom en del programmer, altså hvordan man skal gå frem når for eksempel et nytt program blir introdusert. Så det å koble sammen kunnskap om programmer har vært essensielt!

Arbeidsstasjonen.

I løpet av praksisperioden har jeg lært ekstremt mye. Dette er grunnet at vi har blitt eksponert for en rekke ulike ting. I form av infomøter med introduksjon til de ulike avdelingene, fått jobbet med ulike programmer og vært å sett alt fysisk på besøk om bord en båt. Vi var så heldige og fikk besøkt båten Skandi Iceman som var praksisoppholdets høydepunkt. Med en omfattende omvisning rundt på båten fikk vi informasjon om DOF sin rolle i forhold til vindprosjektet Hywind Tampen. I tillegg til et møte med et veldig hyggelig mannskap.

Jeg har fått et innblikk i hvordan en bedrift fungerer i sin helhet. Samtidig som at jeg har skjønt at alle avdelinger hos DOF, ikke bare survey, er like viktige for å få alt til å gå rundt. I tillegg til at det er mye forskjellig man kan jobbe med selv om en har en utdanning innenfor geovitenskap. Jeg vil også si at i denne bedriften er det selvfølgelig viktig å samarbeide og kommunisere, dette er jo tross alt et internasjonalt selskap. Imidlertid mener jeg det også er viktig å strukturere det en jobber med og ha en god gjennomføringsevne. Dette er arbeidsoppgaver som kan ta lang tid og er ofte ganske store. Med tanke på at en møter mange ulike mennesker i tillegg til oppgaver mener jeg det er viktig å inneha slik kompetanse. Jeg har fått muligheten til å gjøre mange nye spennende ting og ikke minst lære nye programmer. I tillegg også møtt mange hyggelige og hjelpsomme mennesker i denne perioden, spesielt Anna som hjulpet oss hele veien.Tar med meg alle erfaringer og setter pris på muligheten jeg har fått. Takket være DOF har jeg hatt et veldig fint praksisopphold!

Praksis hos DOF Subsea - Nicole Elisabeth Nilsen

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.