Praksis hos Bergen Kommune - Knut Henrik Høiaas

GeoPraksis
Oct 5, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Knut Henrik Høiaas

Første uke hos Bergen Kommune

Mitt navn er Knut HenrikHøiaas og jeg er nå på mitt 6 semester av en bachelor grad innenforgeovitenskap. Som et valgfag har jeg valgt Geopraksis, som går ut på å visegeologi studenter hvilke muligheter de kan ha etter endt bachelor.

Arbeidsplassen jeg har vært i praksis hos er Bergen Kommune, spesifikt under Plan- og Bygningsetatensin Plan og GIS avdeling. Det er denne avdelingen som håndterer de meste avkart løsninger for Bergen Kommune og kommer med fornuftige og effektive løsningerpå oversiktlige kart for bedrifter, enkeltpersoner og kommunen selv.

Jeg har siden tidlig istudieløpet ønsket å bruke geologi til å forbedre Bergen som en by, og dermedvar jeg veldig fornøyd med å få praksisplass hos Bergen Kommune. Forventningenejeg satt med før jeg skulle ut i praksis var at jeg kom til å få jobbe medbyplanlegging og forbedring blant annet i forhold til kommunens og FNsklimamål. Dette er noe de har som fokus selv og har dermed lagt godt til rettefor at vi studenter kan benytte vår kunnskap til å være med å løse disseutfordringene.

Den første uken påpraksis plassen bestod for det meste av å bli kjent med lokalet, de som jobbetder, de ulike avdelingene og å finne ut av et prosjekt som vi skal jobbe videremed når det kommer til neste praksis periode. For å løse oppgaven som handletom hva vi skal fokusere på i neste periode, bestod dagene for det meste avresearch om hvilke utfordringer Bergen Kommune står ovenfor og hva vi somstudenter kan få til ved hjelp av vår kunnskap. Selv om arbeidsdagene bestodmest av research ble vi ofte involvert i det de faste ansatte holdt på med.Dette innebar at vi fikk være med på ulike foredrag og presentasjoner, samtinvitasjoner til flere av de sosiale aktivitetene bedriften holdt på med.

Basert på det jeg harerfart i denne første perioden tror jeg Bergen Kommune kan trenge fleregeologer, men også at geologistudiet bør fordype seg litt mer innenforprogrammering og digitale løsninger ettersom det er mye programvare som blantannet Bergen Kommune bruker som kan være svært effektivt for geologer genereltå ha mer kunnskap om. Jeg har også funnet ut at jeg må selv også utbedre mineksisterende kompetanse innenfor det jeg har lært i løpet av studie for å mereffektivt kunne løse de oppgavene jeg vet kommer i løpet av neste praksisperiode.

Min tid i praksis etter tre uker hos Bergen kommune

Min tid i praksis er nå beklagelig over, og jeg sitter igjen med en rekke lærerike og hyggelige opplevelser. Praksis perioden hos Bergen kommune har vært over 3 uker, delt i 2 perioder. Den første perioden, mot slutten av februar, var noe kjedelig. Dette stammet fra tekniske problemer som blant annet at vi ikke hadde muligheten til å benytte oss av den programvaren vi trengte. Men takket være våre kolleger fant vi andre ting å gjøre. Det begynte med at vi ble introdusert til en rekke ansatte og fikk lære litt av hva de holdt på med. Vi fikk også vårt eget grupperom hvor vi kunne jobbe. Jeg var heller ikke alene under praksis oppholdet mitt, men vi var to medstudenter som var der. Dagene varierte mellom undersøkelser for å finne ut hva vi skulle gjøre i siste perioden, samt intervjuer med ulike personer fra forskjellige avdelinger. Det var også et fint sosialt opplegg med de faste ansatte, som lunsj utenfor bygget og bordtennis i pauser.

Vi fikk også en mindre oppgave i formen av å holde en presentasjon for noen andre etater om hva vi hadde kommet frem til som et prosjekt, hvilket var veldig lærerikt. Dette foregikk på den siste dagen av denne første perioden, hvilket vil vise seg å være en slags trend. Siden vi ikke hadde tilgang på den programvaren vi trengte i den første perioden fikk vi ikke så mye innsikt i hva avdelingen vi var på, Plan og GIS, faktisk holdt på med, men dette ble mye bedre i den andre perioden.

Den andre perioden fant sted i slutten av april. Disse to ukene var naturligvis de to mest lærerike ukene vi hadde. Med full tilgang på programvare og lisenser som trengtes kunne vi begynne på prosjektet vi hadde kommet frem til, nemlig et energi kart. Vi flyttet oss også ut i det åpne kontorlandskapet under disse to ukene. Dette gjorde arbeid utrolig mye lettere ettersom en kunne spørre om hjelp hvis det var noe fra de ansatte rundt oss. Det var også svært fint vær den første av de to ukene så lunsj ble ofte utendørs. Både jeg og medstudenten min, Mathias, lente oss mer inn i de sosiale pausene denne perioden. Det eneste negative med den første uken her var at kontaktpersonen vår var syk, men heldigvis for oss var hans kolleger veldig hjelpsomme med det vi trengte.

Prosjektet fikk vi også jobbet godt med, selv om det var noen små problemer som lasting av data ved enkelte steg. Dette førte til litt dødtid, men da var det godt å kunne ta en pause med litt bordtennis. Vi fikk også muligheten til å sette opp et ordentlig møte med noen ansatte fra en annen avdeling, hvilket var utrolig spennende. Dessverre falt møte igjen på den siste dagen av praksis perioden vår. Jeg skulle virkelig ønske at vi hadde mer tid i praksis hos Bergen kommune for støtten vi fikk under dette møtet for prosjektet vårt var enorm. De var klar for å begynne med testing og eksperimenter med en gang.

Vi fikk også en fin avslutning på oppholdet vårt hos Bergen kommune, med kaffe og kake. Jeg sitter igjen med masse hyggelige opplevelser fra praksisen min hos Bergen kommune, og kunnskap om programvare, arbeidsmiljø og sosiale pauser er ting jeg for alltid kommer til å ta med meg videre. Jeg og Mathias hadde det også svært kjekt med å jobbe med prosjektet vårt, hvilket endte opp som en kartfortelling.

Sist vil jeg si tusen takk til Bergen kommune for å ha tatt oss så godt imot under dette oppholdet, samt gitt oss viktig kunnskap og lærdom som vi kan ta med oss videre.

Over og ut,

Knut Henrik

Praksis hos Bergen Kommune - Knut Henrik Høiaas

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.