Focus Areas

For å oppnå målene for iEarth har vi organisert arbeidet vårt i fem relaterte fokusområder (FO).

Forme fremtiden (FO1)Studentenes læringsmiljø (FO2)Undervisernes læringsmiljø (FO3)Feltlæring (FO4)Samfunns- og næringslivskontakt (FO5)
FO1

Forme fremtiden

Forståelse av de naturlige systemene som opprettholder menneskelig eksistens er av grunnleggende betydning. En forskningsbasert, åpen og fremtidsrettet geovitenskapelig utdanning er derfor essensielt for å møte de fremtidige samfunnsmessige utfordringene.

Forme fremtiden
Studentenes læringsmiljø
FO2

Studentenes læringsmiljø

iEarth støtter studentene aktivt ved å bidra til, samt utvikle deres utdanning. Dette gjøres ved å promotere aktiv læring, og fremme samarbeid mellom studenter og ansatte om kurs- og læreplanutvikling. Vi jobber for en tilnærming der studentene kan delta, som bidrar til en følelse av delt eierskap, samarbeid, livslang læring og en bedre utdannelse.

FO3

Undervisernes læringsmiljø

Fokusområde 3 jobber med å skape en samarbeidskultur for undervisning. Vi flytter oppmerksomheten fra de personlige egenskapene til individuelle forelesere, til en felles innsats for etablering av bevisbaserte læringsmetoder.

Undervisernes læringsmiljø
Feltlæring
FO4

Feltlæring


Fokusområde 4 jobber med de unike utfordringene og mulighetene knyttet til Læring i felt. Feltaktiviteter spiller en viktig rolle for integrering av geofaglig kunnskap, og er en sentral kilde for læringsmotivasjon for både studenter og undervisere.

FO5

Samfunns- og næringslivskontakt

Dette fokusområdet retter seg mot forholdet mellom akademia og andre samfunnssektorer. Utarbeiding, pilotering og utprøving av metoder for nettverksbygging med samfunnsaktører og potensielle arbeidsgivere er blant hovedmålene. Gjennom nye former for samarbeid kan vi jobbe mer systematisk gjennom spørsmål som arbeidslivsrelevans og de samfunnsutfordringene våre kandidater står ovenfor etter endt utdanning.

Et viktig steg er å etablere og koble sammen alumninettverk ved de forskjellige iEarth partnerinstitusjonene. En annen viktig oppgave er å utvikle og utprøve nye løsninger for praksisprogrammer skreddersydd for geofagstudenter.

Samfunns- og næringslivskontakt
No items found.
No items found.