Praksis hos EarthLab - Rie Botved

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Rie Botved

Hei!

Mit navn er Rie Botved og jeg er en dansk jente der flyttede til Norge for at studere geologi på UIB (Universitetet i Bergen). Nu er jeg nået til mit 3 år i Bachelor.

Jeg og en anden medstuderende fik en fantastisk mulighed, igennem Geopraksis, til at opleve praksis på EARTHLAB i løbet af 3 uger.

EARTHLAB er en national infrastruktur for forskning på og analyser af sedimenter. De er lokaliseret på UIB Realfagbyg med sedimentlaboratorie, sedimentkjernelager og forskellige rom med forskningsintrumenter. Her er der fokus på Paleoklimatologi, miljø og geofarer, med brug af lakustrine og marine sedimentkjerner.

Jeg blev introduceret for EARTHLAB igennem tidligerg geo-emner på UIB, hvor jeg dengang også jobbede med sedimentprøver på deres laboratorie. Det virkede veldig interessant at jobbe på EARTHLAB, med ulike sedimentprøver som kan give os videre forklaring om klimaet og processerne som er hændt på vores Jord. Jeg så meget frem til at blive introduceret for de forskellige analyse- og prøvetagningsmetoder, og jobbe med ægte prøver og projekter. Derudover forventede jeg at få en god indsigt i laboratorie arbejde og at de var gode til at kommunikere og vejlede.

På den første dag blev vi vist rundt på de ulike afdelinger på EARTHLAB og blev fortalt om de fleste instrumenter/maskiner de bruger. Herunder blev vi introduceret for en Mastersizer maskine som kan tælle korn og kornstørrelser i en sedimentprøve, men ser ikke forskel på organisk materiale og sedimentkorn. Dermed blev vi sat på vores eget projekt hvor vi skal teste ulike forbehandlingsmetoder for at se hvilken metode der bedst kan fjerne det organiske materiale og ikke skade sedimentkornene. Vi fik selv lov til at sætte op hvordan vi vil udføre eksperimenterne og til sidst skal vi skrive en rapport og fremlægge projektet.

De sidste to dage hjalp vi en kvartærforsker med behandling af hans sedimentkjerne, som kommer helt fra Nord Grønland. Begge disse dage gik med at se igennem mikroskop og plukke ud makro organisk materiale som senere skal sendes til datering. Det var super spændene at være med på et ægte projekt og hjælpe en anden forsker. Dog var det lidt ensartet at skulle sidde stille i 7 timer med mikroskop begge dage, men det gav jo en god indsigt i hvordan det er at jobbe på et laboratorie. Jeg syndes det var interessant at høre om hans projekt, som gjorde at jeg følte at arbejdet jeg gjorde var værdifuldt og at jeg bidrog til videre forskning.

Jeg glæder mig til de næste uger og fortsætte på vores projekt.

Håber også vi kan hjælpe flere forskere, prøve flere analysemetoder og evt. være med forskere på felt og samle ind deres prøver.

Min tid i praksis etter tre uker hos EarthLab

Efter den første praksis uke kom jeg tilbage til EarthLab i april, hvor jeg tilbragte de sidste 2 uker af mit praksisophold. Jeg tilbragte de sidste 2 uker af mit praksisophold på EarthLab, hvor vi arbejdet videre med vores forsøgsprojekt. Vores forsøgsprojekts mål er atteste ulike forbehandlingsmetoder for Mastersizer-maskinen, som tæller kornstørrelsesfordeling. Resten af praksisopholdet på EarthLab gik med at bruge Mastersizer-maskinen og færdiggøre forskningsprojektet, som til sidst skal præsenteres foran interesseret professorer på universitetet. Det var meget gentagende arbejde, men jeg lærte meget om kornstørrelsesfordeling og brugen af avanceret måleudstyr. Jeg opdagede at mine effektive og struktureret evner var veldig nyttig. Jeg udarbejdede en ”step by step” metode og hængte instruktioner på Mastersizer-maskinen for at gøre arbejdet lettere, som blev mødt af meget positiv feedback af andre på laboratoriet.

En af dagene var vi med på en geologisk felttur på Herdla, hvor vi hjalp med at indsamle sedimentkjerner og assisteret feltkurset studenter. Dette var vi virkelig fornøjet med da vi kom ud i solskindende vejr og fik set at EarthLab også kan jobbe udendørs.

Godt humør på Herdla felttur.

Den sidste dag blev vi endelig færdige med at bruke Mastersizer-maskinen, og kun 20min før præsentationen blev grafer og resultater færdig. Vi præsenterede vores forsøg og resultater, selv om vi ikke var helt klar og havde et mindre mislykket forsøg. Gennem denne praktikperiodehar jeg lært, hvordan en typisk arbejdsdag ser ud på et sediment laboratorium. Mange dage er indendørs, gentagende og stille. For at holde mig motiveretlyttede jeg til masse af god musik og havde spændende samtaler med andre på laboratoriet. Dette har vist mig hvordan jeg bedst arbejder selvstændigt og holder mig motiveret i min daglige job rutine.

Mine tidligere erfaringer fra restaurant-/cafe branchen har vist sig at være meget nyttige i et laboratoriemiljø. På et laboratorie må jeg være veldig struktureret, udføre de samme opgaver gentagende gange på en dag, vedligeholde udstyr og det er evner jeg ikke havde forventet ville være gavnlige i et geologi-relateret job.

Laboratoriearbeid.

Det har været meget spændende at opstille, udføre og præsentere mit eget forsøgsprojekt. Selvom vi ikke fandt en klar konklusion på den bedste forbehandlingsmetode, har jeg opdaget at forskning ikke kun handler om vellykkede resultater. Fejl og diskussion om mislykket forsøg kan faktisk give mere værdifuld viden. Dette har gjort mig mere selvsikker i at håndtere fejl og lære af dem. Jeg føler mig også mereselvsikker i at udføre laboratoriearbejde i min fremtidig master og/eller job.

Praksis hos EarthLab - Rie Botved

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.