Praksis hos Folgefonnsenteret - Jostein Larsen Hesthammer

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Jostein Larsen Hesthammer

Jeg har under min første praksisuke har jeg jobbet på Folgefonnsenteret i Rosendal under stillingen naturveileder. På Folgefonnsenteret er arbeidsoppgavene varierte, men handler kort fortalt om å formidle informasjon om nasjonalparken, gjennomføring av guidete turer og aktiviteter, og drift og vedlikehold av senterets fasiliteter.

Jeg ønsket meg denne stillingen fordi jeg synes det er givende å undervise, og jeg trives i et variert arbeidsmiljø der man kan jobbe både inne og ute. Jeg synes også det hadde vært spennende å jobbe et sted utenfor Bergen for å oppleve noe helt nytt. Praksisuken på Folgefonnsenteret har vært kjekk og lærerik, og har absolutt innfridd forventningene mine til arbeidsplassen.

Arbeidsoppgavene vi ble tildelt først var å gjøre oss kjent med fasilitetene og området rundt. Vi gjorde oss kjent med utstillingen på Folgefonnsenteret, og hvordan en naturveileder der driver utstillingen.

Hovedoppgaven vi hadde den første uken handlet om å lage et utdanningsopplegg for en sjette klasse som skulle besøke oss under praksisuken. Vi diskuterte ulike tema som kunne være interessant for en sjette klasse, og passet på at det stod i samsvar med læringsnivå og pensum.

Vi kom frem til at det kunne vært kjekt for barna å gjennomføre en quiz som tok utgangspunkt i utstillingen og generell geologi. Med en premie til de som fullførte quizen ble mange ivrige for å følge med på det som ble sagt, og læringsgraden var av typen høy.

I tillegg ble vi plassert på forskjellige poster i utstillingen der vi hadde planlagt et læringsopplegg. Jostein drev en post med fokus på bergartsgjenkjenning (dette var bergarter vi dagen før hadde hentet i området), og jeg stod på en post om isbreer og landformer i området, og med en fremvisning av en newtonian liquid i sammenheng med geofarer. Dette virket som det falt i smak.

Dersom noen av spørsmålene var uklare var vi heldigvis mange på senteret som kunne hjelpe elevene, slik at samtlige følte mestring.

Jeg synes arbeidet vi gjorde var bra, og jeg føler vi i stor grad har kompetansen som skal til for å gjennomføre arbeidsoppgavene her. Noen av oppgavene var kanskje litt vrien for sjette klasse-elever, men dette hjalp vi til med og ga visuelle forklaringer.

Til neste gang vil fokuset være på å lage et lignende læringsopplegg, men for en større gruppe elever. Planen blir å lage forskjellige opplegg for barneskole, ungdomsskole, og videregående geofag-elever.

Min tid i praksis etter tre uker hos Folgefonnsenteret

Hei alle bloggen! Jeg vil gjerne dele mine opplevelser fra de siste to ukene i vakre Rosendal. Sammen med min gode venn Jon, har vi vært på en nydelig reise fylt med geologi, undervisning og feltarbeid.

 

Uke 1: Mineralutstilling og geologisk natursti i Bondhusdalen

Vår første uke i Rosendal var dedikert til å sortere og klassifisere rundt 200 mineraler til en mineralutstilling på Folgefonnsenteret. Det var en lærerik og morsom oppgave, og vi lærte mye om de forskjellige mineralene og deres egenskaper. Vi fikk også studert en såkalt uranbekerts, men passet på å holde pusten! Utstillingen vil være en flott attraksjon for store og små som besøker senteret i nærmeste framtid.

I tillegg til mineralutstillingen, la vi frem et forslag for en geologisk natursti i Bondhusdalen. Med god inspirasjon fra professor Jostein Bakke gjennom det digitale feltkurstet vi hadde i Geov102. For å få en enda bedre forståelse av området og planlegge stien, dro vi til Bondhusdalen i nydelig vær, for å finne området hvor informasjonsskilt kunne stå, og hva de skulle inneholde. Området er kjent for sin spektakulære natur, og vi var heldige som kunne nyte solskinnet og frisk luft under vår befaring. 

Uke 2: Kart og kompassundervisning og kvartærgeologiske landformer

Den andre uken i Rosendal startet vi med kart- og kompass undervisning for 6. klassinger i Husnes. Det var givende å se hvor engasjerte og ivrige barna var, og vi håper at vi har inspirert dem til å utforske naturen på en trygg og ansvarlig måte.

Videre tok vi en tur med en annen 6. klasse i Rosendal, hvor vi fortalte om kvartærgeologiske landformer i området, og hvordan disse hadde blitt til. Det var en flott mulighet for elevene å lære om geologien i nærmiljøet og forstå hvordan landskapet har utviklet seg over tid.

I løpet av den andre uken jobbet vi også videre med natursti-forslaget for Bondhusdalen. Vi er spente på å se hvordan prosjektet utvikler seg, og håper at det vil bli en populær attraksjon for både lokale og besøkende.

Bondhusdalen.

Kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom studiet har kommetgodt med til de tre forskjellige arbeidsoppgavene som har blitt gitt, fra mineralutstillingen, til naturstien i Bondhusdalen til å lære skoleelevene om kvartærgeologiske landformer.

De faglige problemstillingene vi møtte på var hovedsakelig hvordan vi skulle omformulere informasjonen vi innesatt på til en måte vanlige folk kunne forstå, og spesielt 6. klassinger. For å gjøre dette gikk det mangesamtaler mellom meg og Jon for å finne den mest muntlige måten å formulereinformasjonen på.

Det har vært en fantastisk opplevelse å tilbringe to uker i Rosendal, og vi er takknemlige for alle de spennende opplevelsene vi har hatt.Vi har fått god erfaring i det å formidle geologi, både til skoleklassinger, men også til en mer generell folkemengde!

Utendørs undervisning.
Praksis hos Folgefonnsenteret - Jostein Larsen Hesthammer

Bondhusdalen

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.