Praksis hos NVE - Bjørnar Bukholm

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Bjørnar Bukholm

Jeg går 4. semesteret på geovitenskap ved UiB. I uke 8 var jeg utplassert ved NVE Førde, der jeg fikk et innblikk i Skred og Vassdragsavdelingen og oppgaver avdelingen arbeider med. Jeg hadde lite erfaring da jeg startet jobbpraksisen og antok at det ble et stort skritt å skulle prøve seg på utfordrende oppgaver.  Jeg håpet på at den første utplasseringsuken skulle bli en blanding av å være utendørs og se på ulike ansvarsområder som NVE har, samt teoretiske deler der vi lærer hvordan ulike oppgaver kan løses. Jeg har ønsket å være i praksis hos NVE ettersom jeg er interessert i å arbeide med sikkerhet og hvordan geologien påvirker Norge.

Første dag startet med en gjennomgang om hvor NVE er i samfunnsbildet. Det ble litt utfordrende å få med seg alt, men i løpet av dagene forsto jeg mer sammenhengen mellom samfunnet og hvordan NVE arbeider, og hvorfor vi arbeidet med ukesoppgaven vi fikk. Vi kjørte også en biltur til Sande og Førde sentrum der vi så på ulike sikringsanlegg.

Resten av uken ble brukt til hovedsakelig to ting: Jobbe med å finne informasjon til ulike plasseringer som skal brukes til å bygge sikringsanlegg i områder på Vestlandet, og en lengre befaring for å lære om sikringsanlegg.

I ukesoppgaven skulle vi samle inn informasjon fra ulike områder som senere skal sikres. Å lete etter informasjon tok meg tilbake til øvelser vi gjorde tidligere i studiet. Informasjonen ble brukt til å diskutere plasseringer av fremtidige sikringsanlegg. Den siste dagen skulle vi presentere resultatene for regionsjefen, og da forsto jeg viktigheten med funnene vi gjorde.

En av dagene dro vi på befaring med regionsjefen. Vi dro til et nylig skred der vi fikk undersøke og diskutere årsaker til skredet og hvordan det kunne vært forhindret. Vi dro også til steder vi hadde undersøkt i ukesoppgaven, og fikk da større forståelse om hvorfor sikringene burde bygges. Dette fikk brikkene til å falle på plass, og gjorde det gøy å skulle jobbe med ukesoppgaven.

Første opphold har bydd på varierende aktiviteter, fine lokasjoner, og hyggelige samtaler.  Jeg ser frem til neste opphold da jeg skal jobbe med et mer fast prosjekt og gå mer i dybden. Da har jeg også mer erfaring som jeg kan bruke, slik at arbeidet blir mer strukturert.

Min tid i praksis etter tre uker hos NVE

Jeg er nå ferdig med praksistiden hos NVE i Førde, og stemningen har vært god fra dag en. I løpet av de tre ukene har jeg fått lære og erfare det å kombinere felt med kontorarbeid, få bruke studiekompetanse i praksis, og det å være en del av det store arbeidslivet.

I den første praksistiden fikk vi prøve oss på å samle viktig informasjon om ulike plasseringer på Vestlandet, der sikringer av flom og skred bør forbedres. Da jobbet vi med ulike karttyper, men også kommunale nettsider.

I den andre praksisperioden som varte over to uker fikk viet opplegg der vi skulle samle informasjon om spesifikke steder langs elven Jostedøla nærmest Gaupne som skal brukes til å forbedre flomsikringen i tettstedet. I tillegg var det et par andre elver som kommunen ønsket at vi kulle se på. Kommunen ønsket blant annet å bygge en tursti, og i en annen elv var det risiko for oversvømmelse dersom vannet fryser.

Å samle informasjon om disse stedene var lettere sagt enn gjort! For å finne ut hva som har skjedd i elvene tidligere må man blant annet lete i gamle arkiver, og der lå det papirdokumenter fra helt ned til 1907! Det å sortere ut haugevis med dokumenter med gammel-norsk språk og store kart tok tid, men samtidig ble det en slags tidsreise gjennom språkhistorien og datidens «teknologi». Arbeidsoppgavene vi fikk var ikke vanskelig, men oppgaven tok tid. Til slutt skulle alt samles til en stor rapport, der det skulle oppsummeres om hva som ble funnet i arkivene, og notater fra befaringen. Da kan NVE og de som ønsker bruke denne rapporten for å få et overblikk over problemstillingene..

Faglig sett så har jeg fått bruke studiekunnskaper om elver, spesielt meanderelver. I praksistiden fikk jeg også lære om hvordan elver påvirkes når man endrer elvens løp. Tidligere på studiet lærte vi å bruke karttyper slik som Høydedata og Norge i bilder. I praksistiden fikk vi bruke disse kunnskapene, ved å diskutere elvesystemene i områdene og få en forståelse av hvordan området har endret seg over tid.

Disse tre ukene i Førde har gitt meg nye idéer om studievalg videre, og hva slags muligheter man har. Jeg har fått lære om sikringer, og mer om hvordan samfunnet henger sammen. Det har derfor vært en god opplevelse å tilbringe tre studieuker hos NVE i Førde.

Praksis hos NVE - Bjørnar Bukholm

Ute i felten.

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.