About

Senter for integrert geovitenskapelig utdanning


iEarth ble tildelt status som Senter for Fremragende Utdanning (SFU) av DIKU 2019, med offisiell oppstart i juni 2020. Å være et Senter for Fremragende Utdanning innebærer et ansvar for å videreutvikle kunnskapsformidling og god praksis, å sørge for bedre kvalitet i høyere utdanning, både på tvers av og utover partnerinstitusjonene. Gjennom målrettet og langsiktig innsats skal vårt arbeid fremme forskningsbasert utdanning, gjennom utvikling av undervisning og innovative læringsmetoder innen høyere utdanning.

I iEarth bygger vi et nasjonalt konsortium med brede internasjonale nettverk for å utvikle geofagutdanningen i Norge. Geofag står sentralt i det norske samfunnet, fordi den underbygger Norges energi- og ressursbaserte industrier og er viktig for samfunnets motstandskraft og miljøsikkerhet. Geofagets rolle utvikler seg nå som følge av klimaforandringer, skiftende energilandskap og ressursutnyttelse, og understreker og fremhever dermed den gjensidige avhengigheten mellom det menneskelige samfunnet og planeten vår.

Våre samarbeidspartnere

Vi er stolte av samarbeidet med følgende partnere:

Centre for Integrated Earth Science Education

Shaping the future

Developing a generic approach to cross-disciplinary earth science education within critical fields of societal relevance (geohazards, resources, energy, environment, climate)

Establishing a coherent system of evaluation to foster teaching excellence and to identify the best practices to disseminate worldwide