Educational Research Group

iEarths forskningsgruppe er en spesialisert gruppe i iEarth, der forskere, veiledere og stipendiater er velkomne til å delta, skape og formidle forskningsideer og resultater innenfor utdanning, med potensiale til å bidra til utdanningsutviklingen innenfor geovitenskap.

Den overordnede ideen er at gruppen skal trosse geografiske og faglige grenser og sørge for et trygt akademisk miljø for kritiske fagområder som støtter og informerer hverandre og samarbeider når det passer. Alle som er interessert er velkomne. Stipendiatene i iEarth er kjernemedlemmer (de ulike aktivitetene likner agendaen for en typisk forskningsskole).

Kommende initiativer inkluderer:

• Webinarer om forskningstilnærminger, holdt av seniorforskere
• Seminarer om stipendiatenes forskningsplaner
• Litteraturkartlegging om geofaglig utdanning (stipendiater)
• Generelle ferdighetskurs på doktorgradsnivå (stipendiater)

Interessert?

Kontakt Anders Ahlberg, anders.ahlberg@lth.lu.se

Stipendiater (PhD)

Stipendiatene i iEarth danner grunnlaget for innsatsen innen forskning om utdanning.

Julien Pooya Weihs

Julien Pooya Weihs

Prosjektet mitt undersøker den konseptuelle forståelsen til studenter i viktige geofysiske emner.

Rafael Kenji Horata

Rafael Kenji Horata

Mitt PhD-prosjekt har som mål å gi en oversikt over feltbasert læring i Norge og på Svalbard, med fokus på utviklingen av pedagogiske eksperimenter ved bruk av "immersive and non-immersive" teknologier for å utvide digitale feltundervisningskomponenter.

Jennie Mari Lundqvist

Jennie Mari Lundqvist

Formålet med mitt PhD-prosjekt er å beskrive, analysere og utvikle lærinsgmiljø i geofagutdanningen ved å få en dypere og bedre forståelse for etablering og utvikling av faglig romlig-temporal kompetanse og deres innflytelse på individers evne til å kommunisere og kontekstualisere geofaglig kunnskap i løpet av en geofaglig karriere.

Dario Blumenschein

Dario Blumenschein

Mitt PhD-prosjekt er knyttet til Fokusområde 1 og har som mål å bidra til endringsteorier innenfor utdanning, ved å utforske og forstå utviklingen av en pågående pedagogisk endringsprosess, både fra det eksterne perspektivet til det aktuelle instituttet og det interne perspektivet til arbeidsgruppen som utvikler endringsinitiativer.

Postdoktor

Postdoktoren er avgjørende for å oppfylle ambisjonene til Forskningsgruppen for utdanning.

Kirsty Dunnett

Kirsty er postdoktor i iEarth med hovedarbeidsplass i Oslo, der hun kommer til å jobbe med Fokusområde 2 og 3. Hennes hovedinteresser er å støtte læring gjennom studentsentrerte klasserom og oppfordre til diskusjoner om undervisning på lik linje med forskning.

Kirsty Dunnett

Førsteamanuensis

Førsteamanuensiser er avgjørende medlemmer i iEarth-fellesskapet.

Mirjam Glessmer

Mirjam Glessmer

Mirjam Glessmer er akademisk utvikler ved Lunds Universitet. Som førsteamanuensis for iEarth ved det Geofysisk Institutt (UiB), returnerte hun med glede til der hun forsket og underviste under sin postdoktor i fysisk oseanografi.

Torgny Roxå

Torgny Roxå

Torgny Roxå er førsteamanuensis ved Lunds Universitet og har 30 års erfaring innen akademisk utvikling. Forskningen hans fokuserer på strategisk endring av undervisningskulturer i høyere utdanningsorganisasjoner, betydelige nettverk og mikrokulturer. Han er Professor II for iEarth ved UiO.

Catherine Bovill

Catherine Bovill

Catherine Bovill er førsteamanuensis i studentengasjement ved Institute for Academic Development, University of Edinburgh og førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap ved UiB. Catherine forbedrer studentengasjement med fokus på å utvikle relasjoner mellom studenter og ansatte, interaktiv undervisning og studentengasjement for alle.

Anders Ahlberg

Anders Ahlberg

Anders Ahlberg er førsteamanuensis ved Lunds Universitet og er førsteamanuensis ved UiT. Hans tidlige karriere ble viet til geofaglig undervisning og forskning før den vendte seg til pedagogisk utvikling i STEM-disiplinene. Anders leder forskningsgruppen i iEarth.