Praksis hos MVest Energy - Elena Victoria Brattebø

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Elena Victoria Brattebø

Hei!

Mitt navn er Elena Victoria Brattebø og jeg er på mitt siste semester i en bachelor i geovitenskap, retning geologi ved Universitetet i Bergen. Dette semesteret har jeg hatt gleden av å ha valgfaget GeoPraksis hvor vi er rundt 20 studenter som skal utplasseres i en bedrift i 3 uker. Bedriftene vi skal være hos driver med arbeid der utdanningen vår er relevant, og jeg har vært så heldig å få være hos olje- og gassfirmaet M Vest Energy.

M Vest Energy ble etablert i 2015 og har sitt virkeområde på norsk sokkel der de har eierandeler i letelisenser og produserende felter, samt i gass- og oljerør og annen infrastruktur. M Vest Energy er også tungt involvert i flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen IT og maskinlæring. Firmaet har kontor i Bergen der 14 svært kompetente ansatte jobber.

Jeg hadde lyst til å være i praksis hos M Vest Energy fordi jeg har lyst til å lære mer og olje- og gassindustrien, og få et innblikk i hvordan det er å jobbe i en slik bedrift. Gjennom praksisuken håpet jeg på å få en god innføring i arbeidsoppgavene som inngår i driften av et oljefirma, få brukt noe av kunnskapen jeg har lært gjennom bacheloren og å møte mange hyggelige folk. Etter praksisuken kan jeg si at alle de tre forhåpningene ble oppfylt.

I løpet av den første uken min i praksis har jeg hatt som hovedoppgave å se på en brønn som skal bores på en nabolisens til et produserende felt M Vest Energy er en del av. Jeg har altså lest gjennom tilbakeleveringsrapporter fra denne lisensen og andre rapporter for å lage en presentasjon om hvilke prospekter som inngår i denne lisensen. For prospektene har jeg sett på hvilke type feller, hvilken formasjon reservoaret tilhører, om det er en toppbergart til stede og migrasjonen til prospektet. Ut fra dette skal jeg vurdere sannsynligheten for at brønnen de borer gjør et funn og i så fall i hvilke formasjoner. Gjennom denne oppgaven har jeg fått innføring i bruk av Adobe lllustrator for å kunne redigere kart, samt brukt ferdighetene jeg har i tolkningsprogrammet Petrel. På onsdagen i praksisuken fikk jeg også være med de som jobber i firmaet ut på lønningspils, dette var veldig sosialt og gøy.

Gjennom denne uken har jeg altså fått brukt ferdigheter jeg har lært på universitetet slik som det å trekke ut informasjoner fra artikler og rapporter. Jeg har også fått brukt kunnskaper jeg har lært i fagene strukturgeologi, seismisk tolkning og bassenganalyse. Dette gir meg motivasjon til å jobbe enda hardere i fagene jeg har på universitet fordi jeg ser at denne kunnskapen faktisk er nyttig ute i arbeidslivet. Alt i alt har det vært en veldig gøy, annerledes og lærerik uke der jeg har fått et godt innblikk i bedriften og jeg gleder meg til å komme tilbake etter påske å lære mer.

Min tid i praksis etter tre uker hos MVest Energy

Hei, mitt navn er Elena Victoria Brattebø og jeg er akkurat ferdig med 3 ukers praksisopphold hos MVest Energy. Dette er et lite olje- og gass-selskap som ble etablert i 2015. Firmaet har kontor i Bergen der 14 svært hyggelige og dyktige ansatte jobber, som jeg har vært så heldig og blitt kjent med. Gjennom disse tre ukene har jeg fått en innsikt i hvordan det er å jobbe som geolog i et slikt firma. Jeg har hatt et eget stort prosjekt som jeg har jobbet med, samtidig som jeg har fått innsikt i de andre ansattes jobbhverdag og vært med på en god del møter.

Prosjektet jeg har jobbet med i 3 uker gikk ut på å sammenstille en presentasjon med informasjon om en brønn som skal bores. Dennebrønnen ligger i nærheten av et produserende felt MVest Energy har eierandeler i og vil derfor være av økonomisk interesse dersom det blir funn. Her skulle jeg bruke tilbakeleveringsrapporter og annen informasjon fra samme område til å si noe om hva som kunne være målet for brønnen, feller, reservoarbergart,kildebergart, migrasjon, volum og risiko for brønnen. Jeg fikk også lov til å tolke seismikk fra området og lage tykkelseskart i Petrel som ble tatt med på presentasjonen. I slutten av praksisoppholdet presenterte jeg dette prosjektet foran firmaet og hadde en well bet. Dette betyr at alle gjettet på om brønnen kom til å være et funn, om det var olje, gass eller vann i reservoaret og om funnet i så fall ville være kommersielt. Dette prosjektet var veldig gøy å jobbe med siden jeg fikk lov til å bruke kunnskaper jeg allerede hadde fra universitet om seismisk tolkning, sedimentologi og bassenganalyse. Jeg lærte også mye nytt når det kommer til hvordan det faktisk letes etter olje og gass. Dagen før jeg hadde presentasjonen fikk vi ny informasjon om hvor brønnen skulle bores, og jeg måtte derfor endre på hele presentasjonen min. Dette gav god trening i å omstille seg raskt og det å kunne ha en presentasjon man ikke lenger er 100% forberedt til.

Gjennom praksisoppholdet har jeg fått en innsikt i olje- og gassbransjen som man ikke får på universitetet. Men jeg har også sett hvor relevant kunnskapen vi lærer på universitetet er i en slik jobb. Det som har overrasket meg er et jeg kanskje har hatt enda mer bruk for de ikke-faglige kunnskapene jeg har lært på universitetet slik som evnen til å tenke kritisk, se store sammenhenger, presentasjonsegenskaper og rapportskriving. Jeg har trivdes svært godt i praksis, selv om arbeidsoppgavene har vært krevende til tider og jeg gleder meg til jeg skal ut i arbeidslivet etter endt utdanning.

Praksis hos MVest Energy - Elena Victoria Brattebø

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.