Praksis hos Bergen kommune - Kristian Bergh

GeoPraksis
Jun 6, 2024
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Kristian Bergh

Hei, jeg heter Kristian og er på mitt 6. semester av geovitenskapsbachelor ved UiB. Gjennom Geov298: Geopraksis ble jeg og tre av mine medstudenter utplassert hos Bergen kommune, Plan- og bygningsetaten. Jeg vil diskutere våre arbeidsoppgaver, sammenhengen mellom vår studiekompetanse og bedriftens behov, faglige utfordringer og lærdommer fra oppholdet.

Da vi ankom første dagen møtte vi først på et 3D kart over hele Bergen som stod nede i lobbyen, her møtte vi kontaktpersonen vår, Rune, og fikk nøkkelkort for fri tilgang. Etter en omvisning ble vi introdusert for naturfaregruppen, som vi samarbeidet med gjennom oppholdet. Første dagen deltok vi som observatører i møter, fikk tildelt bærbare datamaskiner og fikk forklart våre oppgaver.

Vi hadde to hovedoppgaver. Den første var å utarbeide et oppdatert helningskart for skredfare i Bergen, for å erstatte et eldre kart fra 2006. Den andre oppgaven var å utforme en veileder om naturfare i byggesaker. Helningskartet ble utarbeidet i ArcGIS, noe som krevde oppfriskning av våre GIS-ferdigheter. Veilederoppgaven var mer utfordrende, da vi måtte lære oss både konseptet og praksisen rundt byggesaker. Dette brukte vi veldig mye tid på å sette oss inn i og vi lærte veldig mye nytt som jeg ikke trodde vi skulle lære, mye av det henger ikke sammen med geovitenskap. Vi hoppet mye fram og tilbake mellom disse oppgavene etter hvordan humøret og motivasjonen så ut. Til tross for utfordringene fullførte vi begge oppgavene tilfredsstillende. Helningskartet ble gjort over et mindre område, der vi lagde modell som kan kjøres med nye parametere, som også gjør den nyttig fremover når de trenger å gjøre dette på nytt. Mens veilederen ble videre levert til naturfare gruppen der de vil gjøre den ferdig og rydde opp og finjustere på den før det blir lagt ut for de ansatte i kommunen.

 

Når det kommer til sammenhengen mellom kompetanse tilegnet gjennom studiet og bedriftens behov så føler jeg at utenom GIS og noen begrep og kunnskap angående naturfare, så var det ikke så mye annet. Nesten alt når det kom til veileder måtte vi lære oss og sette oss inn i, mens GIS arbeid trengte mye oppfriskning og eksperimentering ettersom det var så lenge siden vi hadde brukt programvaren.

Etter første uke har vi blitt kjent med bygget og kollegaer, samt. Fått litt opplæring i hvordan de gjør ting i Kommunen. Denne uken fikk vi og være med ut på befaring, der vi fikk følge etter naturfare gruppen som skulle vurdere en sak for naturfarer i sammenheng med en etterspørsel for et byggeprosjekt som lå ganske nært en bratt skråning. Det var mulighet for å gå ut på befaring i andre praksis omgang uke 2 og 3. Men det ble ikke ringt inn noen bekymringer, da det ikke hadde regnet så mye, det er det som oftest skaper bekymring for skred.

Utenom arbeid så var det også godt å få litt frisk luft og bevege litt på seg ved å spille litt bordtennis, eller hockeyspill som lå i etasjen over. Alt i alt så har det vært lærerikt, jeg har lært mye om veiledere og saksganger, samt fått styrke kunnskapen min innenfor ArcGIS og naturfarer. Noen dager ble lange da motivasjonen for oppgaven ble lav og det var perioder arbeidsoppgavene ble tunge å komme seg gjennom. Selv om noen dager var utfordrende, fikk vi støtte fra fleksible arbeidstider og bordtennis/hockey. På slutten av oppholdet hadde vi en presentasjon om alt arbeidet vi har gjort for naturfare gruppen, kontaktpersonen vår, gjengen som satt på GIS, samt noen andre kollegaer vi hadde blitt kjent med.

Praksis hos Bergen kommune - Kristian Bergh

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.