Praksis hos NORCE - Pauline Krohn Næss

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Pauline Krohn Næss

Hei, og velkommen til mitt første blogginnlegg i perioden som praksisstudent hos NORCE. Jeg heter Pauline, er 22 år gammel, og går nå på mitt sjette semester på bachelor i geovitenskap, retning geofysikk ved Universitetet i Bergen.

NORCE er et uavhengig forskningsinstitutt som fokuserer på flerfaglig forskning for å kunne dyrke kunnskap for bærekraft innen deres tre divisjoner; Helse og samfunn, Klima og miljø og Teknologi. De har kontorer spredt utover hele Norge, og i min praksisperiode holder jeg til på hovedkontoret i Bergen i Energi og teknologi divisjonen. Her driver NORCE med et prosjekt innen utviklingen av havvind kalt ImpactWind SørVest, og dette er det jeg skal jobbe med i min praksisperiode.

Jeg ønsket å ha min praksisperiode hos NORCE fordi jeg synes havvind er et utrolig spennende og ikke minst viktig aspekt av energiverdenen for fremtiden. I tillegg er NORCE et selskap som setter bærekraft høyt, noe som jeg ønsker å være en del av og å lære mer om. Før oppholdet hadde jeg ikke all verdens av forventninger ettersom jeg ikke kunne særlig mye om havvind og NORCE, men jeg forventet absolutt å lære mye nytt og komme ut derfra med nye perspektiver.

Den første dagen i praksis ble i hovedsak brukt til å bli kjent med selskapet og kontoret. Vi fikk også en introduksjon til prosjektet vi skal jobbe med, og en innføring i hvordan vi skulle jobbe første uken. ImpactWind SørVest skal lage en nettportal som gir full oversikt over alle data-kilder som er nødvendige for en konsekvensutredning for vindkraftverk til havs, vår jobb var å samle inn disse data-kildene. Vi fikk en gjennomgang av et tidligere havvind-prosjekt som ikke gikk etter planen, og lærte fort hvorfor slike konsekvensutredninger er viktig for et fungerende vindkraftverk til havs.

Etter den første praksisuken sitter jeg igjen med et helt nytt perspektiv på forskningsverdenen, og ikke minst havvind. Det er veldig mye mer enn bare én type faglig kompetanse som er viktig for å få et prosjekt til å lykkes, og geovitenskap kan brukes til mye mer enn jeg trodde. Til neste praksisperiode vil jeg derfor prøve å være flinkere til å se de store sammenhengene og tenke mer rundt oppgavene de gir oss.

Min tid i praksis etter tre uker hos NORCE

Hei, og velkommen til mitt andre og siste blogginnlegg for perioden som praksisstudent hos NORCE. Siden sist har jeg gjennomført to nye praksisuker, og er nå ferdig med mitt praksisopphold hos NORCE.

De to siste ukene har bestått av samme type arbeidsoppgaver som første praksisuke, nemlig å samle inn data-kilder til ImpactWind SørVest sin nettportal. Sist uke brukte vi til å finne hvilken type data de ulike offentlige/nasjonale sidene hadde, mens i denne omgang fokuserte vi på å finne den opprinnelige kilden til disse dataene. Etter å ha systematisert de offentlige data-kildene, dykket vi inn i den kommersielle verdenen av data-kilder og tjenester, både nasjonale og internasjonale. Det er et hav av kommersielle sider som tilbyr data og tjenester relevant for havvind,og vår jobb var å luke ut de aller mest relevante.

For å utføre disse arbeidsoppgavene har det til tider vært nyttig med geovitenskapelig bakgrunn i sammenheng med innsamling av geologisk og geografisk data. Utenom dette har evnen til å reflektere og resonnere vært en viktigere egenskap enn faglig kompetanse. Jeg har dermed ikke møtt på faglige problemstillinger eller tatt i bruk mye av min faglige kompetanse når jeg har løst mine arbeidsoppgaver hos NORCE i denne praksisperioden. Til tross for at jeg ikke har møtt på store faglige problemstillinger eller brukt min faglige kompetanse ser jeg en sammenheng mellom kompetansen jeg har tilegnet meg gjennom mitt studieløp og NORCE sine behov, og er sikker på at de kan by på mange faglige problemstillinger hvor min kompetanse kan tas i bruk og utvikles.

Gjennom mine tre praksisuker hos NORCE har jeg lært å samle, systematisere og organisere data, men jeg har også lært hvor viktig det er med ordentlige konsekvensutredninger for å oppnå en suksessfullomstilling til fornybar energiforsyning. NORCE er en bedrift som setterbærekraft gjennomgående høyt, og dette er en verdi jeg kommer til å ta med meg i videre studier og arbeidsliv. Kanskje jeg en dag returnerer til NORCE, det er absolutt noe jeg kunne tenke meg i fremtiden!

Praksis hos NORCE - Pauline Krohn Næss

Medstudent og midlertidig kollega Kaspar.

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.