Praksis hos SWECO - Christoffer Eger Knoph

GeoPraksis
May 6, 2024
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Christoffer Eger Knoph

Hei!

Jeg heter Christoffer Knoph og er på tredje året for bachelor i teknisk-naturvitenskapelig fag, geofag: geologi ved Universitetet i Bergen. Velkommen til en spennende reise i mitt blogginnlegg hvor jeg i faget GeoPraksis skal i 3 uker utplasseres hos Sweco Norge AS.

Sweco er Europas største rådgiverselskap innen teknikk, miljø og arkitektur. Bedriften består av 18.000 flinke og engasjerte rådgivere spesialisert innen ingeniør-, miljø- og arkitektur som bidrar med å planlegge og forme fremtidens byer og samfunn. Stillingen jeg har vært så heldig å få delta hos er geofag og feltundersøkelser i Bergen som består av rundt 40 faglig sterke, sosiale og hyggelige kollegaer. Avdelingen jobber med varierte prosjekter innen ingeniørgeologi, geoteknikk, miljøgeologi og har egne borerigger i felt.

Jeg trives i en variert hverdag i et dynamisk arbeidsmiljø, og mener derfor at jeg vil egne meg godt i et selskap som Sweco hvor arbeidsoppgavene er mange og varierte. Jeg elsker å lære av andre, og forventer at i en arbeidshverdag med flinke og engasjerte rådgivere så kan vi sammen oppnå resultater gjennom innovative løsninger.

Jeg fikk tidlig et veldig godt inntrykk da Dina (ingeniørgeolog) hentet meg i resepsjonen og introduserte meg til «alle» 40 ansatte i avdelingen. Jeg fikk en god innføring i selskapet, metoder, samt hvordan avdelingen fordeler, gjennomfører og diskuterer ulike arbeidsoppgaver.

Jeg var så heldig at jeg fikk innsyn samt deltakelse i både ingeniørgeologi-, miljøgeologi og geoteknikk avdelingen allerede i min første uke hos Sweco. Ettersom Sweco er et konsulent firma så varierer mengde befaringer fra dag til dag, men målet var at jeg skulle få delta i felt så mye som mulig. Jeg fikk delta på ingeniørgeologiske oppdrag inkl. feltarbeid ved skjæringer, jeg fikk delta på skredfarekartlegging, geotekniske oppdrag med befaringer, samt bistå med etterarbeid og rapportskriving. Arbeidsoppgavene var krevende, men også veldig lærerike. Jeg fikk tidlig mye ansvar, og avdelingen stilte krav til meg og arbeidsoppgavene jeg utførte både i felt, skriftlig og muntlig.

Etter en uke i praksis sitter jeg igjen med mye kunnskap om hvordan et konsulent firma innen geologi arbeider, men også hvor gøy det er være geolog i praksis! Når jeg bestemte meg for å studere geologi så forventet jeg en god kombinasjon av feltarbeid, og etterarbeid som inkluderer rapportskriving, modellering og kartlegging, men også å diskutere faglig innhold med flinke og engasjerte kollegaer. Dette følte jeg at Sweco klarte! Det ble en bratt, men vellykket læringskurve. Jeg ser virkelig frem til to nye praksisuker hos Sweco!

Min tid i praksis etter tre uker hos Sweco

Jeg har i uke 16 og 17 vært på et fantastisk eventyr hos Sweco AS Norge. Praksisukene omfattet kort oppsummert; miljøtekniske oppdrag med feltarbeid og prøvetaking, deltakelse på ingeniørgeologiske oppdrag både i skjæringer i og utenfor vei, samt tuneller/bergrom, deltakelse på geotekniske grunnundersøkelser, og biståelse med etterarbeid og rapportskriving.

Uke 16 var en givende uke ettersom jeg fikk bl.a. delta på prosjektering av sikring med merking på berg sammen med sikringsentreprenør i terrenget ved Løvstien (bilde 1), og bisto med etterarbeid av prosjekteringsnotat. Jeg fikk denne uken også mulighet til å delta på miljøteknisk undersøkelse ved Haukeland Skole, hvor vi tok tre prøvepunkter med håndbor (bilde 2), fire prøver med gravemaskin samt jordprøver med ulik meter dybde (bilde 3). Undersøkelsen var nyttig og lærerik ettersom jeg fikk innblikk i hvordan miljøgeologer jobber ute i felt, samt på kontor. Senere samme uke fikk jeg delta på kurs i grunnvannforurensing, ledet og prosjektert av Norconsult sammen med milljødirektoratet. Kurset var givende og svært lærerikt!

Bilde 1: Prøsjektering av sikring med markering ved Løvstien.

Bilde 2: Prøvepunkt med håndbor.

Bilde 3: Jordprøver med gravemaskin.

Nestkommende uke var bare å glede seg til! Denne uken startet med befaring ved Morvikveien. Jeg, sammen med to ingeniørgeologer, dro på befaring og anviste anbefalinger til plassering av sikringsbolter, samt sikringsnett for å både unngå arbeidsulykke samt andre ulykker ved veien (bilde 4). Jeg fikk også noe høydeskrekk da jeg ble «tvunget» opp i kran, hehe (bilde 5).

Senere denne uken fikk jeg delta på sluttbefaring ved et høydebasseng 500 m inn i Lyderhorntunellen. Her sikkerhets sjekker vi gamle og nye bolter, noterer mulige sprekkeplan, og kommer med eventuelle anbefalinger for ytterligere sikring (bilde 6).

Bilde 4: Gult markert område er eksisterende sikringsnettsom skal erstattes, samt utvides med et nytt.

Bilde 5: I kran.

Bilde 6: Bergrom inn til høydebassenget.

Nestkommende dag, torsdag, fikk jeg muligheten til å delta på geoteknisk befaring ved Dale gravplass i Vaksdal. Dette innebærer nye gravfelt, vannposter, utvidet parkering og utbedring av vei. Området er rasutsatt for snø-, stein- og flomskred, samt flom langsmed elven ved gravplassen. Det aktuelle området vil rammes av en 20-års flom, og kreverutbygging av flomvoll samt dreneringssystem for å hindre flom på gravplassen (bilde 7). Vi tok 6 jordprøver og beskrev jordsmonnsprofilet vi så i området (bilde 8).

Bilde 7: Bildet over viser før 20-års flom, bildet under viser etter 20-års flom.

Jordsmonnsprofil ved Dale.

Hva har jeg lært (kort oppsummert):

Min refleksjon over egen kompetanse i arbeidsutøvelsen har vært varierende ettersom mye av arbeidet som utføres krever spesialkompetanse. Jeg har derimot tilegnet meg mer kompetanse hele praksis oppholdet enn jeg kunne forestilt meg, og det var utrolig gøy. Hele geo-avdelingen hos Sweco er svært behjelpelig, fagligdyktig og hyggelig, og følte jeg alltid ble hørt, samt fikk gode og forståelige forklaringer når jeg stilte spørsmål (og det var ofte). Jeg møtte på en rekke problemstillinger gjennom praksisoppholdet. Jeg var ofte usikker på hvordan geologene trakk konklusjoner, samt var så dyktig til å utføre vanskelige oppdrag i felt. Jeg var usikker på hvordan jeg skulle være mest mulig effektiv på kontoret ettersom det stilles høye krav til rådgiverne iht tid og gjennomførelse av oppdrag. Jeg løste problemstillingene enkelt og greit ved å systematisere hvilken kompetanse jeg kan bidra med, og viktigst av alt, jeg var nysgjerrig og stilte ofte spørsmål. Jeg har lært at konsulent bransjen er krevende, men dersom én er flink til å systematisere arbeidsoppgaver, værekritisk og samarbeide med faglig dyktige- og engasjerte kollegaer så blir ikkebare jobben enklere, men gøyere! Dette er Sweco veldig flink til! Personlig så har jeg fått et svært positivt inntrykk av Sweco og konsulent bransjen, og min framtid vil være sterkt preget av praksisoppholdet hos dem. Jeg ser virkelig fram til å jobbe som geolog, og hvem vet, kanskje det blir hos Sweco :)

Praksis hos SWECO - Christoffer Eger Knoph

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.