Første arbeidsuke i GeoPraksis hos Norge Mining

GeoPraksis
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Maja Lian Jæger

Hei!

Mitt navn er Maja Jæger og jeg er på mitt sjette og siste semester i en bachelor i geovitenskap, retning geologi ved UiB. Jeg har vært så heldig å få ta faget GeoPraksis hvor vi i 3 uker skal utplasseres hos en bedrift, og Norge Mining er bedriften jeg skal til.

Norge Mining er naturressursselskap med fokus på mineral-leting. Selskapet er lokalisert i Egersund-området i Rogaland, på Bjerkreim-Sokndal intrusjonen. Denne intrusjonen inneholder grunnstoffer som er står på EUs liste over kritiske råmaterialer. Dette er grunnstoffer som vanadium, titan og fosfat. Norge Mining driver med prøveboring i området, og jeg fikk være med på prosessering av disse.

Jeg hadde lyst å dra til Norge Mining fordi jeg syntes mineralutvinning er spennende, og at de holdt til i «nærområdet» hvor jeg er fra, Stavanger. Jeg synes det var interessant å kunne få sjansen til å lære mer om hvordan mineral exploration fungerer. Jeg hadde ikke noen forventninger da jeg dro ned annet enn at det kom til å bli mye nytt og ukjent! Og det var det. Å dra ned alene i en uke var skummelt, men etter møte med teamet, følte jeg meg veldig velkommen.

Første arbeidsdag startet med å få en god innføring i selskapet, metoder, hvordan en borerigg fungerer og geologien i området. Videre ble jeg vist coresheden (området hvor kjernene ligger) og hvordan de arbeider der. Jeg fikk en introduksjon i de geotekniske undersøkelsene de gjør som oppmåling og markering på kjernene, magnetisk susceptibilitet, tetthet, og geokjemisk sammensetning. Det var veldig mye nytt i starten, men det var alltid noen rundt jeg kunne spørre. Andre arbeidsoppgave jeg fikk være med på var rig-check. Det gikk ut på å daglig kontrollere drillriggene og se at alt sto fint til der. Det finnes flere forskjellige typer rigger, og noen av dem er så «lette» at de kan flyttes med helikopter. Ganske gunstig når ikke alle områder har vei! Så, flytting av en borerigg fikk jeg også være med på! (stas med helikopter :-D). Siden jeg ikke bor i området, fikk jeg overnatte på samme sted som resten av geologene. Her spiste vi middag sammen på kvelden etter jobb, noe som var sosialt og gøy.

Etter en uke i praksis sitter jeg igjen med en haug med kunnskap! Å lære samtidig som å holde på med kjernene gjorde at jeg forsto veldig mye. Det ble en bratt læringskurve med masse spennende teori jeg aldri før har tenkt over. Så neste gang, skal jeg prøve å huske det jeg ble lært og bli enda flinkere i jobben de gjør!

Første arbeidsuke i GeoPraksis hos Norge Mining

Feltarbeid

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Last ned filer

No items found.