Praksis hos Folgefonnsenteret - Jon Vaardal-Lunde

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Jon Vaardal-Lunde

Jeg har under min første praksisuke har jeg jobbet på Folgefonnsenteret i Rosendal under stillingen naturveileder. På Folgefonnsenteret er arbeidsoppgavene varierte, men handler kort fortalt om å formidle informasjon om nasjonalparken, gjennomføring av guidete turer og aktiviteter, og drift og vedlikehold av senterets fasiliteter.

Jeg ønsket meg denne stillingen fordi jeg synes det er givende å undervise, og jeg trives i et variert arbeidsmiljø der man kan jobbe både inne og ute.

Jeg synes også det hadde vært spennende å jobbe et sted utenfor Bergen for å oppleve noe helt nytt.

Praksisuken på Folgefonnsenteret har vært kjekk og lærerik, og har absolutt innfridd forventningene mine til arbeidsplassen.

Arbeidsoppgavene vi ble tildelt først var å gjøre oss kjent med fasilitetene og området rundt. Vi gjorde oss kjent med utstillingen på Folgefonnsenteret, og hvordan en naturveileder der driver utstillingen.

Hovedoppgaven vi hadde den første uken handlet om å lage et utdanningsopplegg for en sjette klasse som skulle besøke oss under praksisuken. Vi diskuterte ulike tema som kunne være interessant for en sjette klasse, og passet på at det stod i samsvar med læringsnivå og pensum.

Vi kom frem til at det kunne vært kjekt for barna å gjennomføre en quiz som tok utgangspunkt i utstillingen og generell geologi. Med en premie til de som fullførte quizen ble mange ivrige for å følge med på det som ble sagt, og læringsgraden var av typen høy.

I tillegg ble vi plassert på forskjellige poster i utstillingen der vi hadde planlagt et læringsopplegg. Jostein drev en post med fokus på bergartsgjenkjenning (dette var bergarter vi dagen før hadde hentet i området), og jeg stod på en post om isbreer og landformer i området, og med en fremvisning av en newtonian liquid i sammenheng med geofarer. Dette virket som det falt i smak.

Dersom noen av spørsmålene var uklare var vi heldigvis mange på senteret som kunne hjelpe elevene, slik at samtlige følte mestring.

Jeg synes arbeidet vi gjorde var bra, og jeg føler vi i stor grad har kompetansen som skal til for å gjennomføre arbeidsoppgavene her. Noen av oppgavene var kanskje litt vrien for sjette klasse-elever, men dette hjalp vi til med og ga visuelle forklaringer.

Til neste gang vil fokuset være på å lage et lignende læringsopplegg, men for en større gruppe elever. Planen blir å lage forskjellige opplegg for barneskole, ungdomsskole, og videregående geofag-elever.

Min tid i praksis etter tre uker hos Folgefonnsenteret

I mine tre praksis uker på Folgefonnsenteret har jeg hatt varierte arbeidsoppgaver. Vi har planlagt og gjennomført et undervisningsopplegg om geologi tilpasset 5-7 trinn. Her har det vært viktig at nivået passer med deres læreplan, og at det ikke er alt for komplisert. Fokuset har vært kvartærgeologi (gjerne fra området Rosendal), og kort om mineralogi og bergarts gjenkjenning på barneskolenivå.Denne oppgaven løste jeg ved å lære om lokal geologi i området, og benytte visuelle eksempler, for å gjøre det interessant for elevene.

I uke 16 fikk vi i oppgave å markere interessante geologiske lokaliteter langs isvegen opp til Bondhusdalen. Disse ble skrevet ned og markert i kart, hvor disse lokalitetene en gang kan bli brukt til å sette opp stopp med informasjon om geologien i området til turister og turgåere.

Jostein og jeg nede ved Bondhusvatnet.

I uke 16 fikk vi også ansvar over en mineralsamling på mer enn 300 mineraler, som skulle sorteres og kategoriseres, for å senere stilles ut. Mineralutstillingen står utstilt i resepsjonen på Folgefonnsenteret, og jeg vil anbefale dere å ta en titt dersom dere er i nærheten.

Jeg synes vi har fått mye bruk for kompetanse innhentet gjennom studiet. Fag som mineralogi, geo102 og geo110 har vært spesielt brukbart til denne jobben. I f.eks geo102 hadde vi en digital felttur til Bondhusdalen, der mye inspirasjon har blitt hentet til vår natursti.

Jeg vil påstå vi har vært svært kvalifisert til denne jobben, faglig sett. Til tross for det har det likevel vært krevende å bruke det vi har lært til å lære videre. Vi har måttet skille mellom ting som er relevant for studiet og ting som er relevant i en utstilling eller undervisning.

Her spiser vi pinnebrød med 5. - 7. klasse etter undervisning i kart og kompass.

Det var til tider vrient å kategorisere diverse mineraler, da dette er noe vi har gjort lite av på universitetet. Her ble vi nødt til å bruke flere hjelpemidler som f.eks. kartdata eller nettet.

Jeg har lært hvordan man driver et turistsenter. Har vært en spennende og varierende hverdag, med mange forskjellige oppgaver som dukker opp. Har også lært hvordan man skal anvende kunnskap fra studiet til mer daglige sammenhenger (utstilling,undervisning osv.), som er noe jeg ser for meg å få bruk for videre.

Nødvendig kompetanse til denne bedriften er stort sett å være service-innstilt. Man må kunne viseengasjement for å undervise bra. Man bør også ha kunnskap om området Kvinnherad, da dette er turistsenterets hovedoppgave.

Praksis hos Folgefonnsenteret  - Jon Vaardal-Lunde

Smaragder.

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.