Praksis hos Norsk Stein - Lars Marius Lyngstadaas Søvik

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Lars Marius Lyngstadaas Søvik

Mitt navn er Lars Marius Lyngstadaas Søvik, og jeg studerer geologi ved Universitetet i Bergen. Den siste uken har jeg gjennom emnet GEOV298 Geopraksis blitt utplassert hos Norsk Stein på Jelsa for å finne ut av hvordan en typisk arbeidshverdag er for en geolog i bergindustrien.

Norsk Stein As er en stor bedrift eid av Mibau-Stema gruppen. De har avdelinger på Jelsa, Tau, Dirdal og i Larvik, og leverer pukk i mange forskjellige fraksjoner til forskjellige formål rundt omkring i Europa. Norsk Stein Jelsa, hvor jeg har blitt utplassert, regnes å være Europas største pukkverk med en årlig produksjon på rundt 12 millioner tonn stein.

Jeg søkte meg til denne bedriften mye grunnet deres størrelse og innflytelse i bergindustrien, og tenkte det ville være interessant å vite mer om hvilke utfordringer bransjen møter med tanke på miljø, klima, produksjon og drift av dagbrudd. Mine forventinger rundt oppholdet var å bli kjent med ansatte i bergindustrien, og lære hvilke faktorer som spiller en rolle i drift og produksjon av stein. Etter en ukes opphold med de ansatte i sprengnings avdelingen, sitter jeg igjen med et veldig positivt inntrykk av bedriften og dens ansatte.

Første dagen ble jeg tatt hjertelig imot, introdusert til de ansatte på bygget, og gitt en omvisning i anleggsområdet. Siden dette er en dynamisk arbeidsplass med mye tung anleggstrafikk, var jeg nødt til å gjennomføre en rekke tekniske adferds- og hms kurs som gjorde meg kjent med mulige farer på arbeidsplassen og ga informasjon og instruksjoner om hvordan en skal oppføre seg på arbeidsplassen. Siden fikk jeg resten av uken følge trainee geologer, observere og ta del i deres arbeidsoppgaver. Slike oppgaver omfatter eksempelvis observasjon under sprengning av salver, droneflyging, analyse av sprengt salve, samt analyse av fraksjoner, kartlegging av berggrunn og rapportskriving.

Med observasjonene og alt jeg har lært denne uken, står jeg sterkere stilt til å mer selvstendig kunne gjennomføre arbeidsoppgaver som tildeles de to siste ukene av praksisoppholdet. Dette vil eksempelvis kunne være geologisk kartlegging av dagbruddet eller arbeidsoppgaver tilknyttet lab.

Jeg har også gjort noen oppdagelser som gjør at jeg tenker annerledes rundt min kompetanse og hvordan jeg vil bruke denne i neste praksisperiode. For det første har jeg lært hvor viktig det er å ha god kommunikasjon og samarbeid med de andre avdelingene i bedriften for å sikre en effektiv drift og produksjon. Jeg har også lært at det å ha god teknisk kunnskap er en forutsetning for å kunne utføre oppgavene på en sikker og effektiv måte. Videre har jeg sett at det å ha ferdigheter i dataprogrammer som AutoCAD og Excel kan være veldig nyttig når man skal analysere og kartlegge berggrunnen og produksjonsdataene.

Alt i alt har jeg hatt en veldig interessant og lærerik første uke i arbeidspraksis hos Norsk Stein. Jeg har fått en dypere forståelse for arbeidsprosesser i bergindustrien og hvordan geologer kan bidra til å optimalisere produksjonen. Jeg ser frem til å lære enda mer i de kommende ukene og bruke min kompetanse og erfaringer til å bidra til bedriftens videre fremgang.

Min tid i praksis etter tre uker hos Norsk Stein AS Jelsa

Mitt navn er Lars Marius Lyngstadaas Søvik, og jeg studerer geologi ved Universitetet i Bergen. I tre uker har jeg gjennom emnet GEOV298 GeoPraksis blitt utplassert hos Norsk Stein på Jelsa i Suldal kommune for å finne ut av hvordan en typisk arbeidshverdag er for en geolog i bergindustrien.

Norsk Stein As er en stor bedrift eid av Mibau-Stema gruppen. De har avdelinger på Jelsa, Tau, Dirdal og i Larvik, og leverer pukk i mange forskjellige fraksjoner til forskjellige formål rundt omkring i Europa. Norsk Stein Jelsa, hvor jeg har blitt utplassert, regnes å være Europas største pukkverk med en årlig produksjon på rundt 12 millioner tonn stein.

Jeg søkte meg til denne bedriften mye grunnet deres størrelse og innflytelse i bergindustrien, og tenkte det ville være interessant å vite mer om hvilke utfordringer bransjen møter med tanke på miljø, klima, produksjon og drift av dagbrudd. Mine forventinger rundt oppholdet var å bli kjent med ansatte i bergindustrien, og lære hvilke faktorer som spiller en rolle i drift og produksjon av stein. Etter tre ukers opphold med de ansatte i sprengnings avdelingen, sitter jeg igjen med et veldig positivt inntrykk av bedriften og dens ansatte.

Første dagen ble jeg tatt hjertelig imot, introdusert til de ansatte på bygget, og gitt en omvisning i anleggsområdet. Siden dette er en dynamisk arbeidsplass med mye tung anleggstrafikk, var jeg nødt til å gjennomføre en rekke tekniske adferds- og hms kurs som gjorde meg kjent med mulige farer på arbeidsplassen og ga informasjon og instruksjoner om hvordan en skal oppføre seg på arbeidsplassen. Siden fikk jeg resten av den første uken følge trainee geologer, observere og ta del i deres arbeidsoppgaver. Slike oppgaver omfatter eksempelvis observasjon under sprengning av salver, droneflyging, analyse av sprengt salve, samt analyse av fraksjoner, kartlegging av berggrunn og rapportskriving.

De neste to ukene av min praksisperiode hos Norsk Stein har vært like lærerike og interessante som den første. Jeg har fått muligheten til å jobbe med flere avdelinger og utforske ulike sider av bergindustrien. Den andre uken tilbrakte jeg hovedsakelig med å jobbe i laboratoriet. Jeg har lært mye om testing av materialer og analyse av resultater. Laboratoriearbeidet er en viktig del av produksjonsprosessen, da det sikrer at varene som produseres, tilfredsstiller de nødvendige standardene og kravene til kvalitet. Jeg ble introdusert til ulike tester som utføres på materialene, som for eksempel fuktighetstesting, tetthetstesting og testing av kornstørrelse. Jeg lærte også om ulike analyseverktøy og dataprogrammer som brukes i laboratoriet for å behandle og tolke dataene som samles inn.

Laboratoriet.

Den tredje uken fikk jeg muligheten til å jobbe mer direkte med sprengning og utvinning av stein. Jeg fikk lov til å være med sprengningslaget ut i felt for å se hvordan de planlegger og utfører sprengningsoperasjoner. Jeg ble imponert over hvor nøye de planlegger og tar hensyn til sikkerheten, både til ansatte og til naboer. Jeg fikk også lov til å være med på en rekke sprengninger, og det var en utrolig opplevelse å se og føle kreftene som blir utløst når berggrunnen sprenges.

Sprengningsoperasjon.

Jeg fikk også muligheten til å jobbe med en av de andre avdelingene i bedriften som jobber med kartlegging av berggrunnen. Dette var en spennende oppgave, da jeg fikk muligheten til å bruke mine geologiske kunnskaper til å utforske berggrunnen i området og kartlegge de forskjellige bergartene. Jeg fikk også lov til å bruke programvare som AutoCAD for å lage kart over området og analysere dataene som jeg samlet inn.

Jeg har også gjort noen oppdagelser som gjør at jeg tenker annerledes rundt min kompetanse og hvordan jeg vil bruke denne i fremtiden. For det første har jeg lært hvor viktig det er å ha god kommunikasjon og samarbeid med de andre avdelingene i bedriften for å sikre en effektiv drift og produksjon. Jeg har også lært at det å ha god teknisk kunnskaper en forutsetning for å kunne utføre oppgavene på en sikker og effektiv måte. Videre har jeg sett at det å ha ferdigheter i dataprogrammer som AutoCAD og Excel kan være veldig nyttig når man skal analysere og kartlegge berggrunnen og produksjonsdataene.

Alt i alt har praksisperioden hos Norsk Stein vært en utrolig verdifull erfaring for meg som geologistudent. Jeg har lært mye om bergindustrien og hvordan geologer kan bidra til å optimalisere produksjonen og sikre en bærekraftig drift. Jeg har også fått en dypere forståelse for viktigheten av samarbeid mellom de forskjellige avdelingene i bedriften og betydningen av teknisk kunnskap og analyseverktøy i produksjonsprosessen.

Jeg vil takke alle de ansatte hos Norsk Stein for å ha tatt meg imot og gitt meg muligheten til å lære og utforske deres virksomhet. Jeg ser frem til å ta med meg denne erfaringen videre i min utdannelse og karriere som geolog.

Praksis hos Norsk Stein - Lars Marius Lyngstadaas Søvik

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.