Praksis hos NORCE - Kaspar Augland

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Kaspar Augland

Mitt navn er Kaspar Augland, jeg er 22 år gammel og går tredje året på bachelor geovitenskap retning geofysikk ved universitet i Bergen.

Gjennom GEOV298 har jeg vært så heldig og fått praksisplass hos NORCE. Dette er et selskap som holder på med forskning innenfor både helse, energi, klima, miljø, samfunn og teknologi. Det var særlig to grunner til at jeg ønsket meg denne praksisplassen. For det første så tenkte jeg det ville være interessant med et innblikk i utfordringer store selskaper møter ved utbyggingsprosjekter. For det andre ønsket jeg å lære mer om havvind. Havvind er jo også i «vinden» for tiden.  

Forventingen mine før praksisuken var at vi ville ha hovedfokus på innsamling av geologiske data om steder der havvind kan utnyttes. Mer presist at vi skulle samle inn geologiske data fra den norske sokkelen. Jeg hadde også en liten forventing til litt programmering, når det var snakk om å lage en dataportal der all dataen vi hadde samlet inn skulle ligge.

Arbeidsoppgavene våre var å hente data fra ulike offentlige nettsider, linke denne dataen, for så å sette dette inn i et oversiktskart. Så det har vært mye data-mining av geologiske og meterologiske-data, men det var overraskende hvor mye det biologiske, juridiske og oseaniske-data måtte tas i betraktning i prosessen rundt en konsekvensutredning. Her var det viktig å være strukturert og vite om dataen du faktisk implementerte hadde noe for seg. Det er også viktig at man får med alle perspektivene når man holder på med et sånn prosjekt og at man ikke går glipp av et viktig element.

Jeg har derimot ikke så mye tidligere erfaring i hva som kreves når en offshore vindpark skal installeres. Veilederen vår hadde en spennende presentasjon om hvordan forskjellige vindmøller på havet trenger spesialiserte baser tilegnet havbunnsmiljøet. Så kunnskap om varierende havbunnsmiljø og dens effekt på vindmøller er noe jeg kunne tenket meg og lære mer om.

Min tid i praksis etter tre uker hos NORCE

Jeg har nå fullført mitt siste praksisopphold hos NORCE, og jeg ønsker å dele mineerfaringer fra de to siste ukene. Jeg har fortsatt jobbet med prosjektet ImpactWind SouthWest, og jeg har hatt mange av de samme arbeidsoppgavene som jeg hadde i forrige praksisopphold. Imidlertid har vi gått litt videre i prosjektet, og hovedoppgaven har vært å samle inn kommersielle aktører som kan hjelpe til med en konsekvensutredning for havvind på den norske sokkelen.

Den første uken fokuserte jeg på å samle inn data fra offentlige aktører, men de to siste ukene har jeg sett på hva de kommersielle aktørene har å tilby. Jeg har derfor undersøkt nettsidene til private aktører og samlet inn informasjon om hva de kan bidra med. Dette har vært en omfattende oppgave, da det finnes utrolig mange aktører å forholde seg til, og det krever god oversikt over disse og en grundig gjennomgang av disse nettsidene for å finne ut om de er relevante eller ikke.

NORCE driver forskning innenfor mange ulike områder, men i vår avdeling, som var energi, har jeg forstått det slik at de holder på med forskning innen geotermisk energi, CO2-lagring og havvind, men jeg er ikke i tvil om at de har flere forskningsprosjekter på gang. Jeg har jo en veldig grunnleggende forståelse av dette gjennom studiet mitt, men det vil jo selvfølgelig kreve en mer spisskompetanse for å kunne holde på med forskningen innenfor dette.

Iløpet av praksisoppholdet har jeg ikke støtt på noen spesielle faglige utfordringer, men jeg har fått bruk for mine resoneringsevner og evnen til å holde ting strukturert for å løse oppgavene i dette prosjektet. Som følge av dette praksisoppholdet har jeg fått økt interesse for havvind. Kanskje det er noe lignende jeg skal skrive masteroppgaven min om? Det gjenstår å se, men jeg tar med meg erfaringene og kunnskapen fra praksisoppholdet og ser frem til å bruke det i fremtiden. Videre tar jeg også med meg hvor viktig det er å lage en oversikt over problemer før man starter med et slikt prosjekt, og diskutere disse med kolleger for å få flere perspektiver på hva som faktisk vil være et problem og hva som ikke vil være.

Jeg vil gjerne takke NORCE for en lærerik og spennende praksisperiode. Praksisoppholdet har gitt meg en god forståelse av hvordan forskning og arbeid med havvind prosjekter utføres i praksis.

Takk for meg!

Praksis hos NORCE - Kaspar Augland

Bilde av kontoret sammen med min medstudent Pauline med utsikt til både Fløyen og Ulriken.

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.