Praksis hos Rambøll - Thomas Wiers Bjørnsen

GeoPraksis
Nov 15, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Thomas Wiers Bjørnsen

Mitt navn er Thomas Wiers Bjørnsen, og mitt praksisopphold foregår hos Rambøll singeo-avdeling her i Bergen. Rambøll holder til i Nygårdsgaten i Bergen, i sine nye lokaler hvor geo-avdelingen per i dag har fire ansatte, og er dermed en avde mindre avdelingene i Bergens-kontoret. Rambøll er et konsulentfirma med avdelinger som geo, bygg, VA osv.

 

Sompraksisstudent i Rambøll hadde jeg klare målsetninger om å tilegne meg praktisk erfaring innen ingeniørgeologi og lære av de som kunne faget og har jobbet med det i en lengre periode. Jeg ønsket å få innsikt i hvordan teorien jeg hadde lært på universitetet kunne anvendes i den virkelige verden, og hvordan en typisk arbeidsdag hos Rambøll, og dermed andre konsulentfirmaer, så ut. Jeg hadde også forventninger om å bli inkludert i teamet hos Rambøll og få muligheten til å delta i arbeidsoppgaver de selv holdt på med, på en måte som ga både læring og mestring. Jeg vil si at forventningene har blitt innfridd så lang, og mye av det er takket være de andre ansatte på geo. Det fantes ingen dumme spørsmål, og jeg følte at jeg fikk en tillitt jeg ikke hadde forventet ,noe som gjorde at jeg fikk et ønske om å levere det lille ekstra!

 

Arbeidsoppgavene jeg fikk begi meg ut på bestod blant annet av å kartlegge svakhetssoner langsvei prosjektet Hope-Bokn, som er en del av E39 som skal utbedres. Jeg fikk her bruke min geologiske forståelse til å se hvilke deler av veiprosjektet som bør ses nærmere på. I tillegg til dette fikk vi tatt i bruk høydedata, som vi tidligere hadde jobbet med og dermed hadde erfaring i. Vi fikk også være med på befaring i området rundt Myrmelstunnelen, hvor vi så på en stor veiskjæring,som vist på bildet under. Her tok vi del av en uavhengig tredjepartskontroll hvor vi så på plassering av siktingsbolter, hvor vi fikk komme med våre synspunkter i tillegg til en haug med spørsmål.

 

Hvis jeg tar erfaringene mine fra den første praksisuken til betraktning, sitter jeg igjen med en følelse av at min kompetanse duger til mer enn jeg trodde. Jeg har fått høre både at man trenger en master for å gjøre en god jobb, og at man må sitte på en god del ingeniør-fag for å kunne gjøre de fleste oppgavene som en geologi et konsulentfirma. Jeg sier ikke at det er helt feil, men jeg tror at man kan gjøre mye godt arbeid med den utdannelsen man får fra universitetet. Den generelle geologiske forståelsen som jeg har tilegnet meg gjennom disse (snart) tre årene viser seg å kunne være til bruk for bedrifter der ute, og kan bistå i løsning av problemer som finnes i forbindelse med både bygging og sikring. I den neste praksisperioden vi går inn i vil jeg i større grad lytte til magefølelsen og intuisjonen min, da den i denne praksisperioden har vist seg åvære rett, til tross for at jeg tvilte på meg selv.

Veiskjæring ved Myrmelstunnelen

Hei alle sammen! Mitt navn er Thomas Wiers Bjørnsen, og mitt praksisopphold foregikk hos Rambøll sin geo-avdeling her i Bergen. Rambøll holder til i Nygårdsgaten i Bergen, i sine nye lokaler hvor geo-avdelingen per i dag har fire ansatte, og er dermed en av de mindre avdelingene i Bergens-kontoret. Rambøll er et konsulentfirma med avdelinger som geo, bygg, VA osv.

Vi ble møtt med et spennende opplegg, med elementer som jeg i utgangspunktet ikke trodde vi kom til å få være med på. Den første uken fikk vi være med på en tredjeparts kontroll på vei nært Førde. Her gikk det for vår del ut på å observere, selv om spørsmålene haglet fra øst og vest som: «Hvorfor det?», «Hvordan kan du si det?» og «Hva får deg til å konkludere med dette?». Det var med andre ord masse å lære, og vi gjorde vårt beste for å henge med i svingene.

Høydepunktet fra den andre uken må ha vært tunnelinspeksjonene i Eidfjord. Hovedinspeksjon, som det så fint heter, av tunneler skal gjennomføres hvert femte år. Det var med andre ord råflaks at det traff på den uken vi skulle i praksis. Eller egentlig ikke, for det er en del tunneler i dette landet, men dere skjønner tegningen. Vi kjørte da gjennom tunnelene i en hjullaster, og hakket i taket for å lytte etter «bom», som er en hul lyd, og umulig å ikke kjenne igjen. Hvis du i utgangspunktet er redd for å kjøre gjennom tunneler, så bør du kanskje bare hoppe over dette og fortsette på neste avsnitt, for det var en vanvittig mengde med bom – og dermed mange tiltak som måtte gjøres i de forskjellige tunnelene.

Dette med tunnelinspeksjoner og andre ingeniørgeologiske oppgaver er ikke noe vi lærer direkte på universitetet, men det vi derimot lærer, er den geologiske forståelsen. Denne kommer man langt med, og den har nærmest kommet snikende gjennom utdanningen. Den har vist seg å være nyttig når det kommet til for eksempel å se sprekkeflater, og forstå hvordan man best kan sikre et fjellparti.

Jeg føler ikke at jeg har møtt på så mange faglige utfordringer i løpet av praksisoppholdet. Det eneste kan være dette med løsmasser og det som tilhører den biten. Ved andre anledninger føler jeg at mine innspill har blitt møtt med positivitet og åpenhet, og det er tydelig at tankene og forståelsen min er en ressurs som kan brukes.

Det jeg dermed kan ta med seg som læring fra dette praksisoppholdet er at jeg kommer til å lære masse når jeg kommer meg ut i jobb, og at det jeg har å komme med faktisk har en omsettelig verdi.

Avslutningsvis vil jeg takke Rambøll for et uforglemmelig praksisopphold, og en velkomst det står stor respekt av. Det var som å komme inn til en liten familie man fort ble en del av. Sist, men ikke minst, nyt bildene:

Tunnelinspeksjon.

Praksis hos Rambøll - Thomas Wiers Bjørnsen

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.