Praksis hos Bergen kommune - Hermund Nese-Røsten

GeoPraksis
May 30, 2024
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Hermund Nese-Røsten

Hei.

Mitt navn er Hermund og er geologistudent på 6. semester. Dette semesteret tok jeg et valgfag som heter geopraksis, og jeg ble utplassert i Plan- og Bygningsetaten i Bergen kommune. Gjennom tre uker i praksis har jeg fått flere nye erfaringer, utvidet min kompetanse og en innsikt i hva slags arbeidsoppgaver geologer i kommunen har, noe som jeg skal dele i dette innlegget.

Vi var fire studenter som var i praksis i Bergen kommune, og vi fikk tildelt oppgaver som vi samarbeidet om. Arbeidsoppgavene vi fikk var å lage en veileder for naturfarer i byggesaksprosesser, og å oppdatere et helningskart over kommunen som sist var oppdatert i 2006. Likevel var kanskje den største oppgaven å sette seg inn i hvordan saksgangen fungerer, hvilke lover og bestemmelser som man skal ta hensyn til og å lære seg betydningen bak alle forkortelsene som de ansatte brukte.

Hersitter vi og jobber med helningskartet på felles storskjerm. Foto: Thomas Bergh.

Helningskartet lagde vi i ArcGIS. Jeg tok ett GIS-emne tidligere i studiet og hadde dermed en grunnleggende kompetanse som kom godt med under arbeidet. Likevel lærte jeg mye nytt om GIS i løpet av tiden vi lagde kartlaget.

Å lage veileder for byggesak er noe som jeg ikke har lært gjennom geologistudiet, så jeg stilte med ganske blanke ark. Kompetansen som jeg har fått gjennom studiet som kom til nytte i oppgaven var hvordan jeg skal få oversikt over hva som må bli gjort i en større oppgave. Vi lagde derfor en disposisjon i starten som vi arbeidet ut ifra. I tillegg kom kompetansen om ulike naturfarer til nytte da vi skulle enkelt forklare hva farene betydde.

Her sitter jeg og jobber med helningskartet i åpent kontorlandskap. Foto: Thomas Bergh.

Det virker som om Plan- og Bygningsetaten har behov for generell geologisk tankegang og forståelse, med størst fokus på naturfarer. Geologene i etaten er som regel eneste geolog på sin avdeling, og fungerer derfor som en del av laget som kan utfylle geologi-kompetanse behovet. I tillegg har etaten stort behov for GIS-kompetanse, noe som jeg har gjennom GEOV205. Jeg tror derfor at kompetansen jeg har pådratt meg gjennom studiet samsvarer med den kompetansen som etaten har behov for, men at det er mye som er nødvendig å lære seg i jobben som er urelatert geologi.

Jeg har lært veldig mye i løpet av praksisperioden min. For det første har jeg lært veldig mye om hvordan etaten fungerer, deres prosesser og prosedyrer, hva lover og bestemmelser de må forholde seg til og hvordan deres arbeid knyttes opp mot andre firmaer, som konsulentfirmaer. Dette er lærdom og forståelse som jeg tror kommer til å være nyttig videre i arbeidslivet, uansett hvor jeg jobber, men også i mitt privatliv når jeg får rollen som kunde.

Jeg har også, gjennom et kurs, lært hvordan man bruker Q-GIS, som er en gratis programvare som fungerer på nesten samme måte som ArcGIS. I tillegg har jeg fått mye erfaring med ArcGIS når vi jobbet med helningskartet.

Praksis hos Bergen kommune - Hermund Nese-Røsten

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.