Praksisplass hos NVE

GeoPraksis
Apr 11, 2023
By:
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
Skrevet av:
Sina

Jeg heter Sina, er 27 år og studerer 2. året på en bachelor i Geofysikk og Klima på UiO.

I slutten av januar i år startet jeg i praksis på hydrologisk avdeling på NVE sammen med medstudent Ingvild.

Jeg fikk en litt seig start med hjemmekontor og møter over teams, men heldigvis funket dette greit med arbeidsoppgaven min så langt. Jeg er blitt satt til å bistå hydrolog Irene Brox Nilsen med å finkjemme KSS-Klimaskolen, en guide/oppslagsverktøy med klima- og hydrologiske data som formidler ulike klimaelementer og fremtidige endringer av dem.

I KSS-Klimaskolen kan man lære seg om vårt klima gjennom opptil 20 kapitler. Kapitlene tar for seg hovedtemaene temperatur, årsnedbør, snø, overvann og styrtregn, flom, tørke, skred og havnivåstigning. I tillegg skrives det i hvert av disse temaene om klimatilpasninger og klimapåslag, samt en del teori på slutten.

Dette jobber jeg med i et system som heter StoryMaps under ArcGis. Det er en slags nettside-bygger med verktøy som gjør det enklere å lage oversiktlig og lettlest stoff.

Etter to-tre uker med hjemmekontor og stigende brakkesyke fikk jeg møte opp på NVE sine kontorer for første gang. Jeg må si jeg ble en anelse starstruck av bygget, med gammelt teak-treverk ivaretatt fra byggets opprinnelse, den majestetiske rotunden midt i bygget gjennom etasjene og ikke minst den evige tilgangen på cappuccino.

I tillegg har alle mine møter med de ansatte på NVE vært godt over gjennomsnittet hyggelige. De stopper og hilser på nye fjes i gangene, deler gladelig sin visdom i hydrologi og viser interesse for praksisprosjektene våre.

"Arbeidspraksis i geofag" er jo et nytt fag som ikke har vært testet ut før - verken på Institutt for Geofag eller på NVE. Forhåpentligvis blir det noe alle parter får masse ut av så faget får fortsette i fremtiden.

Om et par uker skal jeg få være med gjengen på snøskredvarslinga en dag, og forhåpentligvis også få vært med ut i felt. Hva dette innebærer vet jeg ikke enda, men det kommer jeg tilbake til. I tillegg har jeg prøvd å snike meg med i NVE-koret som skal ha øvinger til konsert i juni, akkurat før min praksisperiode er over. Så langt en suksess, her på NVE!

Praksisplass hos NVE

Sina Hennig, NVE

Andre bloggartikler

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Educational Resources

No items found.

Last ned filer

No items found.