GeoPraksis

GeoPraksis er et prosjekt som bringer relevans og anvendbarhet inn i høyere utdanning i geovitenskap. Praksis i geovitenskap øker forståelsen for geovitenskapens rolle for å finne bærekraftige løsninger på fremtidens utfordringer.

Lurer du på noe?

Kontakt Iver Martens, prosjektleder Geopraksis
iver.martens@uit.no

Institusjonene

UiB

Geopraksis (GEOV298) er et emne som skal gi studenter et innblikk i arbeidslivet, og gi dem større innsikt i hva utdannelsen som geoviter kan brukes til.

Les mer om GEOV298 - Geopraksis

UiO

GEO3050 – Arbeidspraksis i geofag gir deg personlig og faglig erfaring med ulike sider av det å være i en faglig relevant jobb gjennom et praksisopphold hos en arbeidsgiver gjennom et semester.

Les mer om GEO3050 - Arbeidspraksis i geofag

UiT

GEO-2013 GeoPraksis er et emne etablert for å øke den opplevde arbeidslivsrelevansen blant geologistudenter ved UiT.

Les mer om GEO-2013 - GeoPraksis

🌍
GeoIntern International

GeoIntern International er et internasjonalt praksisprosjekt som skal øke den opplevde arbeidslivsrelevansen av geovitenskapsutdanningen samt fremme internasjonalisering av kompetansen.

Les mer om prosjektet.

Innlegg

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
GeoPraksis
30.5.2024
UiB
Praksis hos Sweco - Edgar Smaadal

Praksis hos Sweco - Edgar Smaadal

GeoPraksis
7.5.2024
UiO
Praksis hos NVE - Marie Aas

Praksis hos NVE - Marie Aas

GeoPraksis
31.5.2023
UiB
Praksis hos NGU - Martin Borgen

Praksis hos NGU - Martin Borgen

GeoPraksis
31.5.2023
UiB
Praksis hos EarthLab - Rie Botved

Praksis hos EarthLab - Rie Botved

GeoPraksis
22.11.2022
UiO
Praksisplass hos NVE

Praksisplass hos NVE