Studentenes læringsmiljø

FO2

Utdanning utvikles som følge av at fagkunnskap og pedagogisk forståelse utvikles, og som følge av at behov og verdier i samfunnet endrer seg. Utdanningen endres også med studentene: deres forkunnskaper og ferdigheter; de aktivitetene de finner engasjerende og motiverende; konsepter og metoder de finner utfordrende; begrensningene de møter fra fritidsaktiviteter og sosialt liv. Studentene bringer unike og verdifulle erfaringer, perspektiver og ambisjoner til emnene sine. iEarth har som mål å bringe studentenes kompetanse inn i emner og studieprogram gjennom kontinuerlig, samarbeidende pedagogisk utvikling, der studenter og ansatte i fellesskap skaper en dynamisk og inkluderende utdanning.

Fokusområde 2 jobber for øyeblikket med:

  • Studentorganisasjonen i iEarth (avdelinger ved UiB, UiO, UiT og UNIS): et sted der studenter kan møtes og diskutere, initiere og drive utviklingen av utdanningen.
  • Utdanningsutvikling: Studenter og ansatte kan samarbeide om utvikling av emner, både fra nye ressurser og gjennom samskaping av hele emner, på prosjekter finansiert av iEarth.
  • Kursrepresentanter (utprøves ved UiO): studenter og ansatte i dialog for å kontinuerlig forbedre og utvikle eksisterende kurs.
  • Studenter endringsagenter: Støtte studenter i identifisering av erfaringer de anser som viktige og utvikle deres utdanning for å møte deres behov.
  • GeoLearning forum: En møteplass for studenter og ansatte for å diskutere utdanning, utveksle erfaringer og lære fra hverandre, og utdanningsforskning.
  • Utviklingsprosjektet «Samskaping som fremmer aktiv læring og utvikling av praksisfelleskap»: Involverer studenter og ansatte i samskaping av undervisning og læring.
  • Forskning på Active Student Participation

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

#

Studentenes læringsmiljø

Utforsk tilgjengelige utdanningsressurser

Finn dokumenter