Studentenes læringsmiljø

FO2

Utdanning utvikles som følge av at fagkunnskap og pedagogisk forståelse utvikles, og som følge av at behov og verdier i samfunnet endrer seg. Utdanningen endres også med studentene: deres forkunnskaper og ferdigheter; de aktivitetene de finner engasjerende og motiverende; konsepter og metoder de finner utfordrende; deres begrensninger knyttet til familier og sekundære jobber. Studenter bidrar med unike og verdifulle erfaringer, perspektiver og ambisjoner til kursene. iEarth ønsker å bruke studentenes ekspertise i kurs og studieprogram gjennom kontinuerlig, samarbeidende utdanningsutvikling, der studenter og ansatte sammen kan skape en dynamisk og inkluderende utdanning.

Fokusområde 2 jobber for øyeblikket med:

  • Studentorganisasjonen i iEarth (avdelinger ved UiB, UiO, UiT og UNIS): et sted der studenter kan møtes og diskutere, initiere og drive utviklingen av utdanningen.
  • Utvikling av utdannelse: Studenter og ansatte kan samarbeide om utvikling av kurs, både fra nye ressurser og gjennom samskaping av hele kurs, på prosjekter finansiert av iEarth.
  • Kursrepresentanter (utprøves ved UiO): studenter og ansatte i dialog for å kontinuerlig forbedre og utvikle eksisterende kurs.
  • Studenter som pådrivere for endring: Støtte studenter i identifisering av erfaringer de anser som viktige og utvikle deres utdanning for å møte deres behov.
  • GeoLearning forum: En møteplass for studenter og ansatte for å diskutere utdanning, utveksle erfaringer og lære fra hverandre, og utdanningsforskning.
  • Utviklingsprosjektet «Samskaping som fremmer aktiv læring og utvikling av praksisfelleskap»: Involverer studenter og ansatte i samskaping av undervisning og læring.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

#

Studentenes læringsmiljø