Anders Ahlberg

Anders Ahlberg er førsteamanuensis ved Lunds Universitet og er førsteamanuensis ved UiT. Hans tidlige karriere ble viet til geofaglig undervisning og forskning før den vendte seg til pedagogisk utvikling i STEM-disiplinene. Anders leder forskningsgruppen i iEarth.

Hvem er jeg?

Mitt navn er Anders Ahlberg. Jeg er førsteamanuensis ved Institutt for Geovitenskap ved Norges Arktiske Universitet (UiT) ved siden av min faste stilling ved Ingeniørutdanningen i Lund.

Hva handler forskningen min om?

Min tidlige karriere ble viet til geofaglig undervisning og forskning i sedimentologi (inkludert circum-arktiske mesozoiske paleomiljøstudier). Deretter vendte jeg meg mot utdanningsutvikling innen STEM-disiplinene, som igjen førte til utvikling av doktorgradsutdanning og -veiledning, og min nåværende rolle som studieleder for utdanningsforskning for Ingeniørdisiplinene i Lund.

Min rolle i Forskningsgruppen for utdanning

Jeg organiserer for tiden aktivitetene til forskningsgruppen i iEarth, der forskere, veiledere og stipendiater er velkomne til å delta og skape ny kunnskap med potensiale for å bidra til utdanningsutviklingen innen geofag. Gruppen har to seminarer eller andre fellesaktiviteter hver måned. Jeg støtter også alle de akademiske ansatte innen iEarth som ønsker å jobbe mot utdanningspriser basert på dokumentert Forskende tilnærming til egen undervisning (SoTL) i deres undervisningsporteføljer.

Nylige publikasjoner inkluderer bokkapitler om aspekter ved utvikling av doktorgradsutdanning og veiledning:

• Brodin,E., Sonesson, A. & Ahlberg, 2020: The Swedish Case. In: Stan Taylor et al. (Eds.) The Making of Supervisors –International Case studies of practice. Routledge.

• Ahlberg, A., 2021: Integration of doctoral supervisor courses in the research culture – a socio-cultural approach. In: Anne Lee & Rob Bongaardt (Eds.) The Future of Doctoral Research – Challenges and Opportunities. Routledge.