Dario Blumenschein

Mitt PhD-prosjekt er knyttet til Fokusområde 1 og har som mål å bidra til endringsteorier innenfor utdanning, ved å utforske og forstå utviklingen av en pågående pedagogisk endringsprosess, både fra det eksterne perspektivet til det aktuelle instituttet og det interne perspektivet til arbeidsgruppen som utvikler endringsinitiativer.

Hvem er jeg?

Mitt navn er Dario Blumenschein og jeg er en iEarth-stipendiat ved Institutt for Geovitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), tilknyttet FO1 – Forme fremtiden. Jeg tok master ved Department of Education ved University of Rijeka i Krotia.

Hva handler forskningen min om?

Mine primære forskningsinteresser inkluderer Undervisning og Læring i Høyere Utdanning (med fokus på studentsentrert læring) og utdanningstransformasjon. På grunn av disse interessene har jeg som student blitt medlem av Universitas – Association for Development of Higher Education og hovedoppgaven min var basert på undersøkelser av underviseres holdninger og forberedthet til implementering av studentsentrert læring.

Disse erfaringene og interessene førte meg til iEarth i 2021, der jeg fikk muligheten til å studere en pågående endringsprosess som involverer grafbasert læreplankartlegging og omformingsprosesser. For å bidra til det stadig voksende feltet av endringsteorier, ønsker vi å bruke analytiske og teoretiske rammer for anvendelse av ulike kvantitative og kvalitative forskningstilnærminger, inkludert sosial nettverksanalyse og grafteori.

Min rolle i Forskningsgruppen for utdanning

Jeg håper å kunne bidra til Fokusområde 1, utover rammene for PhD-prosjektet mitt, ved å supplere den pågående grafbaserte læreplanutviklingen med et sterkt grunnlag for læringsanalyse. Dette kan bidra med nyttig innsikt for både studenter og instruktører, og hjelpe iEarth med å fremme et innovativt læringsmiljø for fremtidige geovitere.