Kirsty Dunnett

Kirsty er postdoktor i iEarth med hovedarbeidsplass i Oslo, der hun kommer til å jobbe med Fokusområde 2 og 3. Hennes hovedinteresser er å støtte læring gjennom studentsentrerte klasserom og oppfordre til diskusjoner om undervisning på lik linje med forskning.

Hvem er jeg?

Hva handler forskningen min om?

Min rolle i Forskningsgruppen for utdanning

I iEarth kommer Kirsty til å jobbe med Fokusområde 2 og 3, og fokusere på læringsmiljø for både studenter og undervisere. Hennes arbeid vil kombinere pedagogisk utvikling og disiplinbasert utdanningsforskning. I tråd med utviklingen av et medarbeiderfelleskap rundt utdanningsarbeid og studentenes partnerparadigme som introduseres ved Institutt for Geovitenskap ved UiO, har forskningsarbeidet hennes en fleksibel utforming og deltakerne har mulighet til å bestemme aspekter ved sine egne forskningserfaringer.