Mirjam Glessmer

Mirjam Glessmer er akademisk utvikler ved Lunds Universitet. Som førsteamanuensis for iEarth ved det Geofysisk Institutt (UiB), returnerte hun med glede til der hun forsket og underviste under sin postdoktor i fysisk oseanografi.

Hvem er jeg?

Mitt navn er Mirjam og jeg er en akademisk utvikler ved Lunds Universitet. Jeg er også fysisk oseanograf og iEarth gir meg muligheten til å kombinere begge disse lidenskapene – å forbedre utdanning og forstå havet – gjennom min iEarth-stilling ved Geofysisk Institutt ved UiB.

Hva handler forskningen min om?

Jeg er fascinert av hvordan hverdagserfaringer kan brukes i kontekst av utdanning eller vitenskapelig kommunikasjon. Jeg bruker #KitchenOceanography – veldig enkle eksperimenter som benytter husholdningsartikler som vann, isbiter eller kaffe – for å skape muligheter til å samhandle med oseanografiske fenomener, eller #WaveWatching, som den daglige praksis med å forstå enhver væskeoverflate – en sølepytt, en elv, en innsjø, havet – for å observere og forklare mønster.

Min rolle i Forskningsgruppen for utdanning

I iEarth fokuserer jeg på å omsette arbeidet til mine inspirerende kolleger, blant annet Cathy Bovill og Torgny Roxå, til handling. I samarbeid med førsteamanuensis Kjersti Daae jobber jeg på et stort prosjekt om å utvikle en samskapingskultur ved Geofysisk Institutt (her er en artikkel som gir eksempler på hva som menes med dette: https://tos.org/oceanography/article/co-creating-learning-in-oceanography).

I 2021 arrangerte Kjersti Daae og jeg den første iEarth-sommerskolen for doktorgradsstudenter og holdt en praktisk sesjon om #KitchenOceanography på iEarth GeoLearning Forum. Jeg lagde også iEarth’s adventskalender for desember 2021, for å starte samtalene om både vitenskapen vår og den måten vi snakker om den, på tvers av de ulike disiplinene involvert i iEarth.