Catherine Bovill

Catherine Bovill er førsteamanuensis i studentengasjement ved Institute for Academic Development, University of Edinburgh og førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap ved UiB. Catherine forbedrer studentengasjement med fokus på å utvikle relasjoner mellom studenter og ansatte, interaktiv undervisning og studentengasjement for alle.

Hvem er jeg?

Hei, mitt navn er Catherine Bovill, og jeg er universitetslektor/førsteamenuensis i studentengasjement ved Institute for Academic Development (IAD) ved University of Edinburgh i Skottland. Jeg er også en Professor II ved iEarth/Universitetet i Bergen. Jeg er også en "Visiting Fellow" ved University of Winchester, UK.

Hva handler forskningen min om?

Jeg har vært en akademisk og fakultetsutvikler i over 15 år, og jeg har en eklektisk bakgrunn med PhD i internasjonal utvikling som innebar feltarbeid i Nepal, i tillegg til å ha jobbet med medisinsk utdanning, helsefremmende og psykisk helsesykepleie. For tiden leder jeg et team i IAD-støtteprogrammet og kursutvikling ved University of Edinburgh. Jeg leder og bidrar også til en rekke universitetsomfattende strategiske prosjekter, inkludert endring av utdanningsprogrammet, den årlige Lærings- og Undervisningskonferansen, undervisningsprisordningen og universitetets studentsamarbeidsavtale. Jeg er "Principal Fellow" ved UK Higher Education Academy og "Fellow" ved Staff and Educational Development Association. Jeg publiserer og presenterer regelmessig arbeidet mitt om partnerskap og samskapende pensum internasjonalt. Jeg har tidligere vært Fulbright utdanning og har også fremført et show om studentengasjement på Edinburgh International Festival.  Når jeg ikke jobber, og når globale pandemier ikke står i veien, elsker jeg å reise rundt i verden med tog.

Min rolle i Forskningsgruppen for utdanning

Min ekspertise er innenfor samskaping av pensum og student-ansatt samarbeid i undervisning, læring og vurdering. Jeg er veileder for en iEarth-stipendiat ved Universitetet i Oslo, som forsker på studenter som samarbeidspartnere i geofagutdanningen. Jeg tilbyr også veiledning og bidrar til en rekke iEarth-arrangementer og diskusjoner, med fokus på hvordan vi kan styrke student-ansatt samarbeid i den geovitenskapelige utdanningen.