Samfunns- og næringslivskontakt

FO5

For å forbedre arbeidslivsrelevansen for geofagutdanningen er det viktig å opprettholde kontakten med studenter etter de er uteksaminert. Vi jobber derfor med å utvikle aktive og åpne alumninettverk som kan sikre god kommunikasjon mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser. Disse alumninettverkene er også viktige kilder til informasjon om arbeidsmarkedsutviklingen og utdanningsbehov. Dessuten er det mange studenter som uttrykker at nettverksbygging har vært sentralt for å skaffe deres første jobb, og alumninettverkene bidrar med flere kontaktpunkter mellom studenter og potensielle arbeidsgivere.

Den moderne geoviters rolle i samfunnet må redefineres. Morgendagens studenter kommer til å møte nye utfordringer og muligheter. Vi ønsker å støtte og styrke geofagstudentene slik at de kan bedre uttrykke den fundamentale viktigheten av deres kompetanse i en verden i stadig endring.

Handlingsplan:

  • Øke den oppfattede arbeidslivsrelevansen i geofagutdanningen
  • Etablere et praksis-kurs som et samarbeidsinitiativ mellom iEarth’s partnerinstitusjoner i Oslo, Bergen og Tromsø, og øke den nasjonale integreringen når det gjelder dette.
  • Øke den oppfattede kvaliteten av geofagstudiene, studentenes erfarte tilfredshet og øke utmerketheten i utdanning og undervisning blant geofagutdanninger nasjonalt.
  • Forbedre samarbeidet og kommunikasjonen mellom akademia og arbeidsgivere gjennom prosjekter som praksisordninger, alumniklubber og andre arenaer for å formidle og utveksle kunnskap og erfaringer.
  • Utvikle en modell for vitenskapelige praksisordninger som har overføringsverdi til disipliner utover geofag

Pågående aktiviteter:

Alumni

To alumniklubber har blitt etablert, en på UNIS og en på UiT, som totalt samler mer enn 450 tidligere studenter.

Hovedformålet med alumniklubbene er å øke kommunikasjonen mellom samfunnet og akademia.

Les mer om prosjektet her:
GeoAlumni UiT


Foto: Kai Mortensen

GeoPraksis

Praksis-kurs har blitt utviklet for å møte etterspørselen for forbedret arbeidslivsrelevans blant studenter og arbeidsgivere. Kurs med en læreplan som dekker kontaktflatene mellom akademia og arbeidsgivere har blitt utviklet. Våren 2022 ble tre kurs ved UiT, UiB og UiO lansert.

Les mer om prosjektet her: UiT leder nasjonal praksisordning | UiT

Foto: Kai Mortensen

Samarbeidspartnere i praksisordningen:

    Følgende selskaper/bedrifter deltar i GeoPraksis-prosjektet:

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

#

Samfunns- og næringslivskontakt

Utforsk tilgjengelige utdanningsressurser

Følg med for relaterte ressurser. Har du noen spørsmål? Kontakt oss på iearth@uib.no