Undervisernes læringsmiljø

FO3

Vi fremmer innsats for systematisk undersøkelse av sammenhengen mellom læringsaktiviteter og læringsutbytte, gjennom "Forskende tilnærming til egen undervisning" (SoTL). iEarth tilbyr også økonomisk støtte til pedagogiske utviklingsprosjekter som hjelper oss å nå målene til iEarth. Studenter engasjeres som partnere på flere nivå, fra iEarth’s studentrepresentanter, via studenter som konsulenter, til studenter som samarbeidspartnere innen forskning. Vi legger til rette for formidling, kunnskapsdeling og beste praksis ved å arrangere "Teachers retreat", et årlig nasjonalt GeoLearning Forum, kurs og workshops. Siden våren 2020 har vi arrangert iEarth Digital Learning Forum hver eller annenhver uke, som inkluderer presentasjoner, seminarer eller workshops. Selv om disse i utgangspunktet ikke var planlagt som virtuelle arrangementer, har møtene vist seg å være populære og effektive måter for kommunikasjon i og utenfor iEarth-konsortiet.

Som del av Fokusområde 3 har iEarth dedikerte «Education Chairs» ved alle våre institusjoner. Dette er en deltidsstilling der målet er å initiere og koordinere utviklingsprosjekter innen undervisning. "Education Chairs" jobber for å heve statusen for undervisning på tvers av iEarth-konsortiet.

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

#

Undervisernes læringsmiljø

Utforsk tilgjengelige utdanningsressurser

Finn dokumenter