Feltlæring

FO4

Feltaktiviteter spiller en viktig rolle for integrering av geofaglig kunnskap, og er en sentral kilde for læringsmotivasjon for både studenter og undervisere. Det er allikevel fare for at effektiviteten av læring i felt overgås av gleden av å være utendørs. I iEarth skal vi undersøke hvordan feltaktiviteter best integreres i læringsprogresjon. En grunnundersøkelse av feltundervisning vil utføres på tvers av iEarth-konsortiet. Vi vil benytte "Forskende tilnærming til egen undervisning" (SoTL) til å teste ut nye feltlæringsaktiviteter og nye former for å vurdere studentenes ferdigheter i felt. Vi vil undersøke effektiviteten av teknologiforbedret feltlæring, blant annet instruksjonsvideoer, en digital feltinstruksjonsplattform, og bruk av nettbrett i romlig problemløsning.

VR Svalbard

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

#

Feltlæring

Utforsk tilgjengelige utdanningsressurser

Les artikler

Følg med for relaterte artikler. Har du noen spørsmål? Kontakt oss på iearth@uib.no

Finn dokumenter