Forme fremtiden

FO1

I dette fokusområdet anser vi geofagutdanningen som et stadig utviklende økosystem av konsepter og kompetanser som kan tilpasses nye innspill og behov. Studenter, undervisere, institusjoner, ansatte og beslutningstakere trenger alle å forstå utdanningsprogrammet fra ulike perspektiver:

 

Student: Hvorfor lærer jeg dette?

Underviser: Kan studentene dette fra før?

Arbeidsgiver: Hvilke ferdigheter har de ferdigutdannede?

Institusjon: Hvordan er arbeidsmengden fordelt?

 

For å kunne besvare disse spørsmålene må vi gjøre utdanningsprogrammet til et integrert nettverk av læringsaktiviteter som til sammen utgjør en sammenhengende læringsutvikling (figur 1). Dette gjør vi ved å utvikle en grafmodell for undervisning og læring, og bygge en grafdatabase for programvisualisering, analyse, design og kartlegging. Dette rammeverket vil til slutt støtte et onlineverktøy som alle kan utforske og undersøke, samt bruke til samarbeid om utdanningsutvikling.

For flere detaljer angående begrunnelse, målsettinger og veiledende prinsipper for iEarth Fokusområde 1, se dokumentet Shaping the Future.

Figur 1: Skjematisk fremstilling av graftilnærming til programdesign. (A) Læringsaktiviteter er koblet sammen langs et spekter av læringsbeskrivelser eller kvalifikasjoner, og koblet tidsmessig til læringsprogresjon. (B) Moduler eller kurs utvikles fra strukturen. Individuelle lærere/undervisere kan bruke deres ekspertise til gjennomføring av aktiviteter og vurderinger der de er mest effektive (f.eks. de blå sirklene). (C) Programmet kan analyseres fra ulike perspektiver. Her bruker vi tre kvalifikasjonsbeskrivelser som eksempler på de gjensidig avhengige lagene av betydning, som er bygd inn i programstrukturen. Legg merke til at hvert enkelt lag er en unik fremstilling og at de fargede læringsløpene kan være uavhengige av hverandre.

In the video below you can see our demonstration of the app on an ios system:

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

Heading

#

Forme fremtiden

Les artikler

Følg med for relaterte artikler. Har du noen spørsmål? Kontakt oss på iearth@uib.no

Finn dokumenter