Undergraduate Research Experiences in geoscience courses at UiB and UNIS in 2021-22

Denne rapporten presenterer eksempler på bachelorstudenters forskningserfaringer i geofagkurs ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Undergraduate Research Experiences in geoscience courses at UiB and UNIS in 2021-22

Denne rapporten presenterer eksempler på bachelorstudenters forskningserfaringer i geofagkurs ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Undergraduate Research Experiences in geoscience courses at UiB and UNIS in 2021-22

Denne rapporten presenterer eksempler på bachelorstudenters forskningserfaringer i geofagkurs ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Undergraduate Research Experiences in geoscience courses at UiB and UNIS in 2021-22

Denne rapporten presenterer eksempler på bachelorstudenters forskningserfaringer i geofagkurs ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Undergraduate Research Experiences in geoscience courses at UiB and UNIS in 2021-22

Denne rapporten presenterer eksempler på bachelorstudenters forskningserfaringer i geofagkurs ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Undergraduate Research Experiences in geoscience courses at UiB and UNIS in 2021-22

Denne rapporten presenterer eksempler på bachelorstudenters forskningserfaringer i geofagkurs ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Undergraduate Research Experiences in geoscience courses at UiB and UNIS in 2021-22

Denne rapporten presenterer eksempler på bachelorstudenters forskningserfaringer i geofagkurs ved Universitetet i Bergen (UiB) og Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Active learning
Undervisernes læringsmiljø

Dokumentasjon på bachelorstudenter forskningserfaringer er samlet inn i forbindelse med iEarth fokusområde 2 (FO2, et læringsmiljø for studenter). Et viktig mål for FO2 er å sørge for kursbaserte forskningserfaringer for bachelorstudenter. FO2 søker å etablere et slikt rammeverk tidlig i geovitenskaputdanningen gjennom gjentatt eksponering for samarbeidsprosjekter i klasserommet, i felt og på laboratorium. I denne rapporten presenterer vi eksempler på felt- og lab-baserte forskningserfaringer på bachelornivå for tiden i drift ved UiB og UNIS. Informasjonen om design av forskningserfaringer for bachelorstudenter ble samlet gjennom intervjuer med kursansvarlige undervisere og er beskrevet steg-for-steg.

Skrevet av:

Lena Håkansson og Anders Schomacker

For å lese mer om eksempler på bachelorsstudenters forskningserfaringer, klikk på bildet.
No items found.

Name

Function

Pricing / Licensing

Developed by

Reference

SvalSim

Heavily used in Svalex expeditions, run for multi-disciplinary student teams in Svalbard until 2013

Free academic

N/A

Statoil

N/A

Saether et al. (2004)

VideoSolo Video Converter Ultimate

Generate VR videos from normal videos

ca. 50€

N/A

VideoSolo

N/A

VRGS

Virtual outcrop interpretation package

Low cost academic fee

N/A

University of Manchester

N/A

Rarity et al. (2014)

Publisert
March 30, 2022
Sist opdatert
January 23, 2024