Konfigurere en ArcGIS Map File for ArcGIS Field Maps

Denne opplæringsvideoen viser hvordan man setter opp et prosjekt i ArcGIS Pro for å muliggjøre innsamling av data i felt.

Konfigurere en ArcGIS Map File for ArcGIS Field Maps

Denne opplæringsvideoen viser hvordan man setter opp et prosjekt i ArcGIS Pro for å muliggjøre innsamling av data i felt.

Konfigurere en ArcGIS Map File for ArcGIS Field Maps

Denne opplæringsvideoen viser hvordan man setter opp et prosjekt i ArcGIS Pro for å muliggjøre innsamling av data i felt.

Konfigurere en ArcGIS Map File for ArcGIS Field Maps

Denne opplæringsvideoen viser hvordan man setter opp et prosjekt i ArcGIS Pro for å muliggjøre innsamling av data i felt.

Konfigurere en ArcGIS Map File for ArcGIS Field Maps

Denne opplæringsvideoen viser hvordan man setter opp et prosjekt i ArcGIS Pro for å muliggjøre innsamling av data i felt.

Konfigurere en ArcGIS Map File for ArcGIS Field Maps

Denne opplæringsvideoen viser hvordan man setter opp et prosjekt i ArcGIS Pro for å muliggjøre innsamling av data i felt.

Konfigurere en ArcGIS Map File for ArcGIS Field Maps

Denne opplæringsvideoen viser hvordan man setter opp et prosjekt i ArcGIS Pro for å muliggjøre innsamling av data i felt.

Field Learning
Feltlæring

ESRI FieldMaps er et nett- og brettbasert GIS-system designet for bruk i feltarbeid. Systemet tillater kartlegging av ulike elementer i felt, legge til feltbilder, og feltforkortelser i et samarbeidsbasert system. Systemet støtter også tilgang til geomatikkdata som LiDAR Digital Terrain Models (DTMs), kvartærgeologiske kart, og flybilder.

Brukermanualen viser hvordan mankan konfigurerer en kartfil (Map File) i ArcGIS Field Maps, for både studenterog forskere.

No items found.

Name

Function

Pricing / Licensing

Developed by

Reference

SvalSim

Heavily used in Svalex expeditions, run for multi-disciplinary student teams in Svalbard until 2013

Free academic

N/A

Statoil

N/A

Saether et al. (2004)

VideoSolo Video Converter Ultimate

Generate VR videos from normal videos

ca. 50€

N/A

VideoSolo

N/A

VRGS

Virtual outcrop interpretation package

Low cost academic fee

N/A

University of Manchester

N/A

Rarity et al. (2014)

Publisert
January 6, 2022
Sist opdatert
January 24, 2024