Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

News
Apr 11, 2023
Av:
Lena Håkansson and Anders Schomacker

Ett av punktene i iEarth-senterplanen er å øke bruken av formativ vurdering i geofagkurs i Norge. Dataene presentert i den nye iEarth-rapporten ble samlet inn for å danne grunnlaget for overvåking av denne overgangen. Planen er å samle inn data om bruk av formativ vurdering hvert år av den gjenværende perioden av iEarth.

I rapporten presenterer vi resultatene fra 2021-undersøkelsen, men også en kort litteraturgjennomgang av formativ vurdering samt anbefalinger for årlige datainnsamlingsrutiner for den gjenværende senterperioden.

I litteraturgjennomgangen definerer vi to overordnede formål med formativ vurdering: 1) å forbedre studentenes forståelse av hvilket læringsnivå som kreves og hvordan dette kan oppnås, og 2) å la undervisere bruke deres evalueringer til å tilpasse undervisningen for å møte studentenes læringsbehov. Resultatene viser at de fleste av de rapporterte aktivitetene faller inn under den første kategorien, og kun få kurs viser tegn til at lærere bruker formative evalueringer for å veilede undervisningen.

For å lese hele rapporten, følg denne linken.

 

Lena Håkansson og Anders Schomacker

Institutt for Geovitenskap, UiT - Norges Arktiske Universitet

Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021Bruk av formativ vurdering i geovitenskapkurs ved UiT, UiB og UNIS i 2021

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.