The use of formative assessment in geoscience courses at UiT, UiB, and UNIS in 2021

Denne rapporten presenterer kvantitative data på bruken av formativ vurdering i geofagkurs undervist i 2021 ved UiT, UiB og UNIS. Data ble samlet inn for å danne grunnlaget for overvåking av overgangen til økt bruk av formativ vurdering i kursene, som er en av handlingene skissert i senterplanen til iEarth (Bakke et al., 2020). Data på bruken av formativ vurdering vil samles inn hvert år i den gjenværende perioden av iEarth (frem til 2025). Formålet med dette studiet er å presentere en kort litteraturgjennomgang om formativ vurdering, resultatene fra undersøkelsene fra 2021, og anbefalinger for årlig datainnsamlingsrutiner for den gjenværende perioden.