Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

News
Apr 11, 2023
Av:

Mandag 10. mai 2021 hadde iEarth FO1-arbeidsgruppen sitt første arbeidsmøte på UiB Læringslab. Denne pilotgruppen består av FO1-lederen og fem kolleger fra Institutt for Geovitenskap ved UiB, et medlem fra UiB Læringslab, en kollega fra Studieavdelingen, to stipendiater i utdanningsvitenskap og en internasjonal ekspert på utdanningsutvikling.

Gruppen skal omforme bachelorstudiet til et integrert nettverk av læringsaktiviteter som utgjør sammenhengende progresjoner, med et eksplisitt fokus på kontekstuell problemløsing og tverrgående kompetanser. Som en del av denne prosessen skal vi kartlegge relevante funksjoner ved den eksisterende bachelorprogrammet for å identifisere kritiske tiltak, vurderinger og motiverende erfaringer. Vi kommer til å bruke grafer (noder og relasjoner) som en felles representasjon for både design- og kartleggingsprosesser. Dette for å bygge en sammenhengende mening og forståelse på tvers av ulike perspektiver. For mer informasjon, se Fokusområde 1.

Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!Fokusområde 1: Forme fremtiden: Arbeidsgruppen er operativ!

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.