Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Projects
Apr 11, 2023
Av:

Geologiske og naturlige farer (som jordskjelv, skred, flom osv.) er en trussel ovenfor de fleste samfunn, og som vi vil se hyppigere frekvens av i et endrende klima. Som en årsak trenger vi kompetente geovitere som skal hjelpe samfunnet og takle disse utfordringer. Vi stiller oss spørsmålet – hvordan kan utdanningsinstitusjoner sørge for et læringsmiljø som bidrar til å utstyre studenten med den nødvendige kunnskapen og verktøyene for å forstå geofarer og implementering av sikrende tiltak?

Vår visjon er å hjelpe studenter å bygge ferdigheter og kompetanse, og integrere et sterkt teoretisk grunnlag med virkelig arbeid og forskningserfaringer. Derfor utvikler iEarth nå et tverrfaglig nasjonalt online kurs i geofarer – «Geofarer i Norge» – som inkluderer en todagers lokal ekskursjon. Et unikt element med kurset er at studenter vil dra nytte av ekspertisen til studieinstitusjoner utenfor sitt eget (UiB, UiO, UiT, UNIS, NVE), som eksponerer studenten for forskningsmiljøer i hele landet, også utenfor akademia. En digital plattform skal legge grunnlaget for aktiviteter, webinarer og gruppearbeid. Fokuset er forskningsbasert aktiv læring og bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. All læring skal bidra til å redusere terskelbegreper og redundans i læreplanen.

Kurset åpner for å forske på utfordringer og muligheter som et slikt kurs gir, ved å gjennomføres av og med flere institusjoner, kombinasjon av flere ulike teknikker nye for læreren og kombinasjon av læring lokalt og digitalt. SoTL-prosjekt (Scholarchip of teaching and learning) skal designes og gjennomføres som en del av prosessen.

Med dette kurset som begynnelsen, ønsker iEarth å initiere et skifte i geovitenskapelige utdanning i Norge mot et tverrfaglig tilnærming. Vi har som mål å introdusere et mer holistisk perspektiv for å endre utdanning fra undervisningskultur til læringskultur.

Ønsker du mer informasjon om dette prosjektet, kontakt:

Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"Nasjonalt fag "Geofarer i Norge"

Aart Verhage, NVE

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.