Velkommen til 2022!

Velkommen til 2022!

Velkommen til 2022!

Velkommen til 2022!

Velkommen til 2022!

Velkommen til 2022!

Velkommen til 2022!

News
Nov 21, 2022
Av:
Jostein Bakke

Det er med stor glede jeg gir dere årets første nyhetsbrev ved å bruke den nye nettsiden vår. Vi har stått uten en ordentlig nettside i et halvt år, men ventetiden var forhåpentligvis verdt det. Jeg oppfordrer alle til å bruke nettsiden vår til å rette oppmerksomhet mot våre undervisnings- og læringsaktiviteter, og bidra til utdanningsressursene. En spesiell takk rettes til Thea og hennes medarbeidere (Kristian, Johanne og Bjarte) for alt arbeidet de har lagt ned i de nye nettsidene våre!

Til våren er det flere spennende ting som skjer! Det vil være fem iEarth Digital Learning Forums, og programmet ferdigstilles snart, med første Forum planlagt for 02. februar. Vi har i tillegg til dette planlagt fem møter for oppdatering på satsningsområdene våre, ledet av de fem FO-lederne (Bjarte, Mattias, Anders, Mark og Iver). Thea har laget et årshjul som nå er tilgjengelig på nettsiden, som gir en oversikt over møter, seminarer, søknadsfrister, konferanser og arrangementer. Bruk årshjulet til å holde deg oppdatert og send en e-post til Thea dersom du ønsker å legge til arrangementer. 01. mars er en viktig dato for oss, med fristen for innlevering av iEarth’s årsrapport til HK-dir, og vi er allerede godt i gang med å samle inn dokumentasjon på aktiviteter, publikasjoner og outreach i iEarth det siste året.

Et viktig mål for det neste året er å bli mer synlige i det internasjonale forskningsmiljøet for utdanning. Vi håper derfor at alle vurderer mulighetene for å delta på samlinger og større konferanser som AGU og EGU.

Ser frem til å se dere alle i 2022!

Jostein Bakke,

iEarth senterleder

Velkommen til 2022!Velkommen til 2022!

Kristian B. Bakken

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.