UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

News
Apr 11, 2023
Av:
Magne Kveseth, kommunikasjonsrådgiver UiT

Institutt for geovitenskap ved UiT starter praksisordning for geofagsstudenter i samarbeid med universitetene i Oslo og Bergen. Det nye praksisemnet kalles GeoPraksis.

ramme for steinknuser gammelt utstyr

MYE OM STEIN: Studentene som skal ut i praksis får lære både om stein og prosessindustri i de ulike bedriftene.

Dette er en helt ny ordning, en nasjonal pilot med praksisplasser, der de to ansatte fra instituttet, rådgiver Johanne Sofie Lund er tilsatt som nasjonal koordinator og universitetslektor Iver Martens er prosjektleder.

Lære om geonæringen

– Vi har nå drøyt 25 bedrifter som stiller opp som samarbeidspartnere og tilbyr våre studenter praksisplasser. Emnets formål er å gi studentene praktisk innsikt i muligheter og utfordringer man møter i arbeidslivet som geolog eller geofysiker. Studentene skal ha tre ukers praksis i bedrifter, forvaltningsinstanser eller organisasjoner innen geologiske disipliner, forklarer Johanne Sofie Lund.

portrett Johanne Sofie Lund
HELE LANDET: Johanne Sofie Lund er koordinator for den nye landsdekkende praksisordningen for geofagsstudenter.

Hun forteller at studentene i praksisperiodene skal bli kjent med en virksomhet knyttet til geologinæringen. I denne bedriften skal de utføre arbeidsoppgaver etter anvisning fra nærmeste leder.  På denne måten skal studentene i løpet av emnet tilegne seg kunnskap om hvordan virksomheten er organisert, få erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som arbeidstaker i virksomheten.  

Også forelesninger

– Utenom praksisperiodene er det undervisning med forelesninger og seminarer. Innholdet i undervisningen vil i hovedsak dreie seg om arbeidsmuligheter, sammensetning av geofagssektoren i samfunnet, innovasjon, oppstart av bedrifter og refleksjon omkring eget arbeid under praksisperioden. Vi arrangerer to «heldagscase» der studentene i team skal reflektere omkring egen opplevelse av arbeid og kompetanseutvikling. Studentene må regne med en betydelig egeninnsats på dette emnet, forteller prosjektleder og universitetslektor Iver Martens.  

Samfunnsendringer

Allerede neste uke skal vel 20 studenter ut i praksis i en av de mange bedriftene som har åpnet for å ta imot bachelor- og masterstudentene. I denne omgangen er det snakk om 20 bachelorstudenter og fire masterstudenter som er på førsteåret av sitt masterstudium.

Portrett Iver Martens
MANGE KRAV: Det stilles mange krav til studentene i praksis, slår prosjektleder Iver Martens fast.

– Når teori og praksis blir kombinert, er studentene mer attraktive i arbeidslivet etter at de har avlagt eksamen. Med den betydelige omstillingen i samfunnet som berører geofagene, tar det litt tid å etablere nye fag. Målet med praksisplassene er å øke forståelsen for geofagene i samfunnet. Praksisperioden skal sikre at studentene lærer nok til at de kan ansettes i en bedrift. Viktig er det også at utdanningen viser kvalitet og relevans slik at studentene kommer tettere på kjernen av de fremtidige utfordringene en karriere innenfor geofagene vil gi. Opplegget med studiet er at de vi utdanner skal lære både samfunnskommunikasjon og samarbeid, sier Iver Martens.

Muligheter og utfordringer

Det som er listet opp under er hva man ved UiT mener studentene skal kunne når de har tatt eksamen:

 • Bred kunnskap om geologisektorens verdikjede, problemstillinger og rammevilkår  
 • Kunnskap om virksomheten de har praksis i, herunder historie, formål, organisasjon, formell ledelsesstruktur, økonomi og virksomhetens plass og funksjon i verdikjeden  
 • Kjennskap til virksomhetens muligheter, utfordringer, forventninger og omdømme
 • Kjennskap til krav, forventninger og kompetanse som stilles til arbeidstakere i virksomheten  

Ferdigheter

Studenten kan:

 • arbeidsprosessen med å skrive søknad og CV reflektere over eget arbeid, gjennomføring og justere dette under veiledning  beherske intervju som metode for innsamling av data  
 • finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om virksomheten og presentere dette skriftlig og muntlig under veiledning utføre tidligfase forskningsoppgaver i en bedrift, i samarbeid med andre, både studenter og arbeidstakere i virksomhetene    
 • koble faglige egenskaper med yrkesutøvelsen og ha refleksjon over egne ferdigheter.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • ha innsikt i fag- og yrkesetiske problemstillinger i virksomheten
 • planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver alene og som deltaker i en gruppe, i tråd med de rådende etiske krav og retningslinjer som gjelder for bedriften
 • formidle og kommunisere uavhengige faglige synspunkter, relevante problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre uttrykksformer  
 • kjenne til muligheter og utfordringer for virksomheter i geologisektoren knyttet til marked, økonomi, ressursforvaltning og innovasjon.  

Bredt spekter

Dette er alle bedriftene som er med i ordningen Geopraksis:

Adepth Minerals, Argeo, Bergen kommune, BG Tunell, Equinor, Folgefonna Nasjonalpark, Georisiko, Meteorologisk institutt, Miljøstiftelsen ZERO, M-Vest Energy, NGI, NGU, NORCE, Norconsult, Norge mining, NORSAR, Norsk Stein avd. Jelsa, Nussir, NVE, Renatur, Skaland Grafit, Skred AS, Trollfjell Geopark, Tromsø Kommune, Vegvesenet Utbygging og til slutt, Vår Energi

plansje logoer

RESPONS: Nært på 25 ulike selskaper er så langt med i praksisordningen for geofagsstudentene.

UiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenterUiT leder nasjonal praksisordning for geovitenskapsstudenter

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.