Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

News
Apr 11, 2023
Av:

Høsten 2021 fikk vi besøk av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere DIKU), som finansierer iEarth. Professor Tine Bering Keiding fra Aarhus Universitet fungerte som ekspertpanelmedlem. For å minimere reising for iEarth-medlemmene arrangerte vi besøket i forbindelse med det årlige iEarth GeoLearning Forum i Oslo. Formålet med besøket til HK-dir var fra deres side å bidra med råd for videre utvikling og prioriteringer, i tillegg til å bidra med refleksjoner rundt senterutviklingen i lys av senterplanen.

Besøket omfattet presentasjoner fra studenter, våre instituttledere, Education Chairs, FO-ledere og industripartnere. Det var en fantastisk dag som ble enda mer spesiell av at det var vårt første fysiske møte siden vi ble tildelt status som SFU i 2020. Jeg tror komitéen var imponert over aktivitetsnivået til tross for nedstengningen under pandemien, og vi kan trygt si at iEarth har hatt en knallstart. Jeg tror vi alle merker at det har vært en betydelig endring i hvordan vi snakker om undervisning og hvordan vi anser samfunnsrelevansen av vår kompetanse.

Mattias presenterer Fokusområde 1: Learning environment for students

I rapporten deres peker HK-dir spesielt på hvordan vi er organisert, arbeidet vi gjør med læreplananalyser og -utvikling, hvordan vi jobber sammen med studentene, hvordan vi integrerer vår feltbaserte læring i klasseromsundervisning og til slutt hvordan vi håndterer kontakten med interessenter ved å sende studenter på korte opphold hos industripartnere. Dette er aktiviteter som styrker senteret, og som hjelper iEarth å nå sine mål og visjoner. Rapporten trekker ingen konklusjoner, men understreker noen mulige utfordringer som bør håndteres. Én forespørsel omhandler en tydeligere og mer hierarkisk ledelsesmodell, med en kjernegruppe ansvarlig for daglige aktiviteter og ukentlige møter. Dette har vi tatt hensyn til og vi har allerede etablert en mindre ledergruppe. De kommenterte også arbeidet med læreplanen og forslo en mer analytisk og teoretisk tilnærming for å balansere sentrale akademiske erfaringer og problemer fra den virkelige verden. Dette er noe vi ønsker å følge opp i fortsettelsen av arbeidet i Fokusområde 1. Komiteen satte også spørsmål ved forskningsgruppens intensjon, ettersom de finner det viktig å diskutere og forhandle grensene mellom generell utdanningsforskning og det overordnede formålet for senteret. Jeg tror dette blir enklere å besvare etter hvert som flere SoTL-aktiviteter startes opp blant medlemmene i iEarth. Vi har for eksempel som mål å bruke kursevalueringsinitiativer, ledet av studentene ved våre institusjoner, som påvirkning i lokale utviklingsprosjekter.

Det var et hektisk program under besøket, så en lunsjpause var nødvendig for både studenter og besøkende fra HK-dir.

Oppsummert var besøket en positiv opplevelse for alle involverte, og jeg er glad for at komiteen fant iEarth til å være et akademisk dyktig og godt administrert senter. Neste møte med HK-dir vil være i forbindelse med midtveisevalueringen, og vi ser frem til dette.

Jostein Bakke,

iEarth senterleder

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarthDirektoratet for høyere utdanning og kompetanse (HR-dir) besøkte iEarth

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.