Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

News
Apr 11, 2023
Av:

bioCEEDs prosjektforslag «Developing evidence-based mentoring for better STEM work placements (DEVELOP)” ble tildelt finansiering av HK-dir høsten 2021. Gratulerer! Iver Martens, leder av iEarth Fokusområde 5 og prosjektleder i GeoIntern, er prosjektsamarbeidspartner.

DEVELOP er et treårsprosjekt som involverer samarbeidspartnere fra Havforskningsinstituttet, NORCE,  universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø, og to Senter for Fremragende Utdanning – iEarth og bioCEED. Prosjektet vil koordineres av bioCEED og ledes av senterdirektør Sehoya Cotner.

Prosjektet vil fokusere på utplasseringsverter og nye måter å sikre relevans og ansettbarhet for studenter i de ulike fagområdene.

«Vi gleder oss til å starte opp med utmerkede samarbeidspartnere i 2022!»

«Vi gleder oss til å starte opp med utmerkede samarbeidspartnere i 2022!»

- Iver Martens

For mer informasjon, se bioCEEDs nyheter.

Photo fra bioCEED (Oddfrid Førland)
Nytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanningNytt prosjekt! Økt arbeidslivrelevans i høyere utdanning

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.