Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

News
Apr 11, 2023
Av:
Kristian Bjelbøle Bakken

I årets UTFORSK-tildeling har GeoPraksis prosjektet fått støtte til praksissamarbeid ute i verden!

GeoIntern-International skal tilby geologistudenter internasjonal arbeidslivserfaring for å løse fremtidens utfordringer! Kompetanse kjenner ingen landegrenser. I geologien eksisterer kun plategrenser! Sier prosjektleder Iver Martens.

De siste to årene har iEarth-institusjonene UiT, UiB og UiO drevet et nasjonalt samarbeid om arbeidspraksis for geofagstudenter. Nå skal prosjektet utvides, med mål om å sende studenter ut i praksis hos internasjonale partnere. Praksisemnet i geofag er utprøvd to ganger ved UiT og en gang ved UiB og UiO.

Direktoratet har i år delt ut 90 millioner kroner til internasjonalt utdanningssamarbeid. UTFORSK-programmet er en viktig del av regjeringens Panorama-strategi, som er statens forsknings- og utdanningssamarbeid med Brasil, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

Det er gledelig å se at prosjektene kobler utdanning, forskning og arbeidsliv tettere sammen. Det er også positivt at flere har praksis som en stor del av prosjektet sitt, og at vel 20 prosent av studentene dermed vil ha arbeidspraksis som en del av utvekslinga si, sier direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse Sveinung Skule.

I GeoIntern-International er i tillegg til UiT, UiB og UiO følgende universiteter partnere:

- Brazil: U.. Fed. Rio Grande do Sul

- Canada: Univ. Manitoba  

- USA: Michigan State U.

- Korea: Korea Polar Res. Inst, Seoul Nat. Univ. Korea inst. of geoscience and mineral resources

- Japan: Tokyo Inst. of Tech.

- Sør Afrika: U. Johannesburg

- India: Banaras Hindu U.

- Kina: Chinese Academy. of Science (CAS) - Inst. Geology+Geophysics

Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!Nå skal studentene UTFORSKe GeoPraksis!

Prosjektleder Iver Martens sammen med koordinatorer i GeoPraksis og iEarth

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.