MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

News
Apr 11, 2023
Av:
Kjersti Birkeland Daae, Thomas Hagen Thuesen

iEarth deltok på MNT konferansen 16-17. mars 2023, hvor temaet var "Utdanning for fremtidens arbeidsliv".

MNT er et akronym for Matematikk, Naturvitenskap og Teknologi, tilsvarende det engelske begrepet STEM (Science, technology, Engineering, Mathematics). MNT-konferansen skjer annenhvert år og er et nasjonalt arrangement som samler 200+ lærere fra høyere utdanning over hele Norge. Årets fokus var å styrke relevansen av utdanningen vår for å forberede studentene på fremtidens arbeidsliv. Vi diskuterte også hvordan man kan øke rekrutteringen og samhandle og engasjere seg med fremtidige arbeidsgivere.

Arbeidslivets kompetansebehov endrer seg raskt, og for å møte disse behovene må vi utdanne personer som er rustet for endring og kan bidra til samfunnets videre utvikling. Så, hvordan skal vi utdanne studenter til fremtidens arbeidsliv?

Åpning av MNT konferansen av Guro Rørvik ved Nasjonalt senter for realfagsrekruttering.

Et team på tvers av avdelinger av forskere fra iEarth, bioCEED og informatikk har begynt å undersøke studentenes "følelse av tilhørighet" i introduksjonskurs i STEM, nærmere bestemt INF100, som registrerer alle studenter fra MATNAT-fakultetet. Stipendiat Sondre Bolland fra Institutt for informatikk og to studenter fra Geofysisk institutt, Emili C. Rønning, og Tiril T. Try, presenterte foreløpige resultater med tittelen "Hvilke utfordringer møter studentene i introduksjonskurs i STEM, og hvordan kan instruktører hjelpe?". Foredraget ble godt mottatt under plenumsmøtet og fremhevet av konferanseinnkalleren under sammendraget. Les sammendraget her.

Sondre Bolland, Emili C. Rønning og Tiril T. Try holdt en presentasjon med tittelen: "Hvilke utfordringer møter studentene i introduksjonskurs i STEM, og hvordan kan instruktører hjelpe?"

Kjersti B. Daae presenterte resultater fra et tverrkurssamarbeid i laboratorieforsøk. Sammen med Mirjam Glessmer, Elin Darelius og student Anne Årvik har hun undersøkt hvordan studenter fra ulike kurs kan ha nytte av å jobbe sammen i en felles labøkt. Elevene fra introduksjonsklassen følte seg tryggere med støtte fra en elev på videregående nivå. De diskuterte bedre, fikk bedre observasjoner og likte generelt den sosiale læringsarenaen. Elevene på videregående nivå innså hvor mye de hadde lært siden i fjor, lærte nye aspekter ved eksperimentet, og likte generelt å støtte nybegynnerelevenes læring. De innså også hvor vanskelig det kan være å finne gode spørsmål å stille elevene for å fremme tenkning og læring. Les sammendraget her.

Postere presentert på MNT konferansen i Stavanger. iEarth deltok med totalt 6 representanter.

Uthevede navn viser personer som er direkte involvert med iEarth

Presentasjoner:

“What challenges do students face in introductory STEM courses, and how can instructors help?”

S.S.Bolland, E.C. Rønning, T.T. Try, S.H. Cotner, K.B. Daae and M.S.Glessmer

 

“Student guides: supporting learning from laboratory experiments through across-course collaboration”

K.Daae, E. Darelius, A. D. Årvik, and M. S. Glessmer

 

Postere:

Developing a sequence of experiments to support learning about rotating fluid dynamics at different university levels”

M.S. Glessmer, A. D. Årvik, E. Darelius, T. Martin, K.Daae

Les sammendragene fra MNT konferansen her

MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"MNT konferansen 2023 "Utdanning for fremtidens arbeidsliv"

Foto: Karen Tellefsen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.