Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

News
Jun 12, 2023
Av:
Thomas Hagen Thuesen

"Jeg er veldig overrasket og glad", sier førsteamanuensis i geobiologi Bjarte Hannisdal.

Deler av teksten er publisert på HK-Dir og UiB

Bacheloremnet GEOV114 - Innføring i Geobiologi ved institutt for geovitenskap (GEO), Universitetet i Bergen (UiB) med emneansvarlig Bjarte Hannisdal tildeles utdanningskvalitetsprisen for høyere utdanning. Prisen er på 1 million kroner. Sammen med Bjarte har Tor Einar Møller, Isabela Pires Darcie, Kristian Agasøster Haaga, Dario Blumenschein og Sven Le Moine Bauer vært med å utvikle emnet siden kurset ble startet i 2019.

"Å få oppmerksomhet for at vi legger ekstra arbeid i utdanningen, er veldig viktig. Kanskje vil enda flere se at undervisning ikke bare er en plikt som tar tid bort fra forskning, men har stor faglig betydning for både fag og studenter", sier Bjarte Hannisdal.

"Dessuten kan undervisning gi både oppmerksomhet og kred", legger han til.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe offentliggjorde årets prisvinner under Læringsfestivalen i Trondheim mandag 8. mai.

"Gratulerer så mye til Universitetet i Bergen med velfortjent pris. De imponerer med en kombinasjon av faglig nyskaping, pedagogisk utvikling og innovasjon, i et tett samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, pedagoger og studenter, sa statsråden.

"Jeg håper dette kan inspirere flere læringsmiljøer til å tenke nytt både rundt undervisning og vurdering av studentene", sa Ola Borten Moe.
Foto: Karin Brennholm, HK-dir

Fra diskusjonene til juryen kom det fram at bruken av formativ vurdering og metodikken brukt i emnet var hovedårsaken til at de stakk av med seieren. Nominasjonene er vurdert av en jury som består av norske og svenske eksperter og to representanter fra Norsk studentorganisasjon.

Førsteamanuensis Bjarte Hannisdal har hatt en nøkkelrolle i utviklingen av iEarth, senteret for integrert geovitenskapelig utdanning, som fikk status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2020 med professor Jostein Bakke som senterleder. Bjarte er leder for fokusområde 1 (Forme fremtiden), og utdanningsleder (Education chair) ved GEO, UiB.

"Dette viser at SFU ordningen er viktig for å stimulere til innovasjon i høyere utdanning og vise vei for andre som ønsker å utvikle undervisningen i retninga av mer student aktive læringsformer", sier iEarth senterleder Jostein Bakke.

Foto: Dario Blumenschein, UiB

Emnet har som mål å la studentene utforske hvordan biosfæren sin utvikling har ført til grunnleggende endringer i jorden sitt overflatemiljø, geokjemiske kretsløp og klima. Biosfæren er en viktig komponent i det dynamiske systemet vi kaller geosystemet (the Earth system), og gjennom milliarder av år med biologisk evolusjon har geosystemet utviklet seg til den planeten vi er avhengig av idag. Emnet er lagt opp som en rad med læringsaktiviteter hvor studentene arbeider med ekte data, ekte metoder og ekte, gjenstridige problemer.

Rektor ved Universitetet i Bergen, Margareth Hagen, er både stolt og glad.

"Denne prisen er en ny bekreftelse på at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet er helt i front når det gjelder utvikling av undervisning og vurderingsformer - til gode for både studentene og samfunnet rundt oss", sier Hagen.

"Jeg ser tildelingen av denne nasjonale prisen for utdanningskvalitet både som en stor anerkjennelse av det gode arbeidet som er gjort, og en inspirasjon for både det prisvinnende fagmiljøet og hele universitetet", sier Margareth Hagen.

Emnet i geovitenskap er tidligere tildelt, Ugleprisen, UiBs interne pris for utdanningskvalitet.

Foto forside:

Karin Brennholm, HK-dir

Kort om prisen

Utdanningskvalitetsprisen deles ut av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-DIR), og er på en million kroner.

Prisen belønner fremragende arbeid med utdanningskvalitet og skal stimulere institusjonene og fagmiljøene til systematisk arbeid med å videreutvikle kvaliteten på utdanningene sine.

Kontaktperson

Bjarte Hannisdal, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen: 95 97 27 40 - bjarte.hannisdal@uib.no

Millionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiBMillionpris til bacheloremne i geobiologi ved UiB

Bakerst fra venstre: Isabela Pires Darcie (Institutt for pedagogikk), Dario Blumenschein (Institutt for geovitenskap). Fremst fra venstre: Kristian Agasøster Haaga (Institutt for geovitenskap), Bjarte Hannisdal (Institutt for geovitenskap), Sven Le Moine Bauer (Institutt for geovitenskap). Ikke tilstede: Tor Einar Møller (tidl. Institutt for geovitenskap, nå ved Handelshøyskolen BI). Foto: Jin Sigve Mæland)

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.