iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

News
Sep 15, 2023
Av:

I uke 23 utnevnte UiB syv nye Fremragende Undervisere ved MatNat-fakultetet. Bjarte Hannisdal (UiB GEO), Kjersti Daae (UiB GFI) og Maria Jensen (UNIS) var blant de, for å systematisk over tid videreutvilke og heve sin undervisningskompetanse.

Deler av denne saken er hentet fra UiB.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved UiB har siden 2016 hatt en meritteringsordning for undervisning, som gir gir den pedagogosiek kompetansegraden Fremragende Underviser (Excellent Teaching Practitioner, ETP). Denne meritteringen tildeles til personer som systematisk over tid videreutvikler sin undervisningkompetanse til et nivå som er vesentlig høyere enn den forventede basiskompetansen.

Fremragende undervisere utnevnes annethvert år, og i 2023 ble det utnevnt 7 nye Fremragende undervisere på MatNat. Disse er Kjersti Daae (GFI), Bjarte Hannisdal (GEO), Maria Jensen (UNIS, GEO), Anne Bjune (BIO), Sehoya Cotner (BIO), Jorun Nyléhn (BIO) og Vigdis Vandvik (BIO), hvor de tre første er knyttet til iEarth. Med disse utnevlesene har nå MatNat 19 fremragende undervisere på fakultetet.

Om årets tildeling sier dekan Gunn Mangerud:
-    Meritteringsordningen for fremragende undervisere er viktig. Den har satt fokus på undervisning, på det å ha en forskende tilnærming, på kvalitet og på utvikling over tid. Ikke minst fokuserer den kollegialitet. Våre to SFU miljø har satt spor, det er tydelig å se også i denne utnevningen. Det er et synlig resultat av solid kvalitetsarbeid og viser betydningen av det arbeidet sentrene driver.

Meritteringsordningen legger vekt på fire hovedområder:
- Fokus på studentenes læring
- Klar utvikling over tid
- Forskende tilnærming
- Kollegial holdning og praksis

Begrunnelse for iEarths Fremragende undervisere 2023:

Kjersti B. Daae (GFI) inviterer studentene med i et aktivt partnerskap der de selv er viktige bidragsytere i å utforme læringsaktiviteter og vurderingskriterier.  Hun har utviklet nyskapende modeller for undervisningstokt som viser hvordan samspillet mellom teori, observasjoner, studenttilbakemeldinger og egen kreativitet kan resultere i imponerende utviklingsarbeid. Daae inspirerer sine kollegaer og hennes forskningsbaserte tilnærming har gitt opphav til flere publikasjoner som gjør undervisningsmetoder og resultater tilgjengelige for andre.

Maria Jensen (UNIS, GEO) var tidlig ute med å ta i bruk studentaktive læringsmetoder og har vært en viktig inspirasjon for kollegene ved UNIS. Hun utforsker ulike læringsaktiviteter som kan være med å knytte teori bedre sammen med praktiske læringserfaring i felt. Det er tydelig at hun har utviklet sin pedagogiske kompetanse i tett dialog med studenter og kolleger, og har en sterk interesse for å videreutvikle sin rolle som leder.

Bjarte Hannisdal (GEO) Kjernen i Hannisdal sin tilnærming er å hjelpe studentene med å utvikle sentrale kompetanser ved å engasjere dem i utfordrende problemstillinger og forskningsnær praksis. Han har kontinuerlig forbedret undervisningsmetoder og vurdering i emner basert på studenttilbakemeldinger og læringsteori, med et vedvarende fokus på studentenes erfaringer, refleksjoner og om hva som fremmer deres læring. I både emne- og programdesign viser han stor kreativitet og evner å integrere innsikter fra relevante forskningsområder.

Vi gratulerer alle de nye Fremragende underviserne ved MatNat, og en ekstra gratulasjon til våre iEarth undervisere.

Les også UNIS sin nyhetssak om dette.

Fremragende undervisere hos iEarth: Kjersti Daae (øverst venstre), Bjarte Hannisdal (øverst høyre) og Maria Jensen (nede)
iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere iEarth undervisere merittert som Fremragende Undervisere

Forsidebilde: Fremragende undervisere! Fra venstre: Dekan Gunn Mangerud, Anne Bjune, Sehoya Cotner, Bjarte Hannisdal, Jorun Nyléhn, Vigdis Vandvik og Visedekan for utdanning Sigrunn Eliassen. Kjersti Daae og Maria Jensen var ikke til stede. Foto: Jin Sigve Mæland/UiB

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.