Prisdryss for iEarth undervisere!

Prisdryss for iEarth undervisere!

Prisdryss for iEarth undervisere!

Prisdryss for iEarth undervisere!

Prisdryss for iEarth undervisere!

Prisdryss for iEarth undervisere!

Prisdryss for iEarth undervisere!

News
Apr 11, 2023
Av:

Undervisningsutvikling gir uttelling for iEarth-undervisere. Karianne Staalesen Lilleøren (UiO) mottar pris for beste foreleser ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i Oslo, og Bjarte Hannisdal (UiB GEO) mottar UiBs interne pris for utdanningskvalitet, Ugleprisen, for emnet GEOV114 - Geobiologi.

I høst har iEarths Karianne Lilleøren (UiO) og Bjarte Hannisdal (UiB) fått priser for god undervisning og undervisningsutvikling.

Karianne Lilleøren vant «Beste foreleser»-prisen ved Matematisk-naturvitenskapelig fakultet på UiO, prisen deles ut av Matematisk-naturvitenskapelig studentutvalg (MNSU). Karianne får prisen for sitt arbeid med undervisningsutvikling i geomorfologi og geofarer.

Studentene trekker særlig frem at Lilleøren er aktivt med på å utvikle undervisningen, og gjør dette kontinuerlig og konsekvent. "Hun venter ikke med å få tilbakemeldinger, men oppsøker det aktivt og tilpasser seg disse", skriver studentutvalget i sin begrunnelse. Les mer her.

Foto: Bernd Etzelmüller

Bjarte Hannisdal vant UiBs Uglepris, som er UiBs egen utdanningskvalitetspris. Bjarte og institutt for geovitenskap får prisen for arbeidet som er gjort i emnet GEOV114 - Geobiologi. Juryen trekker særlig frem fokuset på innovative undervisningsformer, med fokus på blant annet studentaktiv læring. Les mer her.

Prisen ble utdelt av prorektor ved UiB Pinar Heggernes som under utdelingen sa følgende:

Emnet GEOV114 Innføring i geobiologi ble opprettet i 2019 både som en faglig nyskapning og som en pedagogisk intervensjon på bachelornivå. Emnet er et pågående samarbeid mellom vitenskapelig ansatte, pedagoger og studenter. Læringsdesignet kombinerer tverrfaglighet og samfunnsrelevans med aktiv læring og formativ vurdering, autentiske data og problemer, samt vitenskapelig praksis og refleksjon. Emnet har et uttalt fokus på generiske ferdigheter og på bærekraftsutfordringer. Vurderingskriterier brukes aktivt til å avklare forventninger, utforme tilbakemeldinger og forbedre arbeidet.

Studenter og undervisere trener systematisk på å gi og motta tilbakemeldinger og reflektere rundt læringsprosessen i en kontinuerlig læringslogg. Refleksjonene brukes til å justere og gjøre endringer i aktiviteter, rubrikker og læringsmiljø underveis i semesteret. Intervjuer med studenter og undervisere inngår både i en forskende tilnærming til undervisning (SoTL) og i utdanningsforskning. Emnet er et eksempel på hvordan undervisere og studenter kan våge å ta sjanser og åpne for uforutsigbarhet, men med bevissthet rundt det pedagogiske ansvaret.

Følgende personer er eller har vært involvert i utviklingen av emnet:

Ansatte: Bjarte Hannisdal (emneansvarlig) og Sven Le Moine Bauer.

Stipendiater (geovitenskap): Kristian Agasøster Haaga, Tor Einar Møller, Laura de Luca og Simon Lefèvere.

Stipendiater (pedagogikk): Isabela Pires Darcie og Dario Blumenschein.

Masterstudenter: Serianna Kvarøy, Ingebjørg Haugland, Øystein Asserson, Sjur Beyer, Erle Birkeland, Alan Kvindesland, Heine Rugland og Lisbeth Vedå.

Og ikke minst: Alle studentene på 5. semester 2019 - 2022!

Prisdryss for iEarth undervisere!Prisdryss for iEarth undervisere!

Foto: Jin Sigve Mæland

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.