iEarth annual report 2021

iEarth annual report 2021

iEarth annual report 2021

iEarth annual report 2021

iEarth annual report 2021

iEarth annual report 2021

iEarth annual report 2021

News
Apr 11, 2023
Av:

Et og et halvt år etter Senter for Integrert Geovitenskapelig utdanning (iEarth) ble tildelt status som Senter for Fremragende Utdanning (SFU) ser vi fremgang i mange av ambisjonene skissert i prosjektforslaget og handlingsplanen fra 2020.

I årsrapporten for 2021 ser vi tilbake på det som har skjedd, samtidig som vi ser fremover, og tilpasser noen av planene våre for videre fremgang. iEarth er et innovasjonsprosjekt og vi må derfor kontinuerlig tilpasse og justere våre strategier for hvordan vi skal nå våre langsiktige visjoner og mål. Ønsker du å lese hele årsrapporten fra 2021, finner du det vedlagte dokumentet her.

Aktiviteter i 2021 er oppsummert som følgende:

 • Vi har etablert en arbeidsgruppe som jobber med redesign av læreplaner, med fokus på å utvikle en grafdatabase og mobilapplikasjon som kan brukes i en pilotstudie for instruktører og studenter.
Skjermbilde av et hybridmøte i FO1-gruppen i november 2021. Under dette møtet diskuterte gruppen utformingen av en grafontologi for å fange opp de ulike elementene i undervisning og læring.

 • Forskningsgruppen i iEarth har blitt drevet i nesten ett år og vi har ansatt fire (en ledig) stipendiater og én postdoktor. Gruppen ledes av førsteamenuensis Anders Ahlberg, og aktivitetene deres inkluderer digitale møter annenhver uke, en journalklubb og diskusjonsfora. Å drive en digital forskningsgruppe er innovativt, og vi er veldig stolte over fremgangen de har hatt.

 • Vi har fem studentorganisasjoner i iEarth, med avdelinger ved GEO-UiB, GFI-UiB, UiO, UiT og UNIS. Studentaktiviteter i de ulike avdelingene inkluderer blant annet kursevalueringer, GeOrakel, karrieredager, PubLectures, studentfrokoster og workshops.  

 • Vi har lansert en ny nettside med nytt design og ny funksjonalitet. Dette er vår hovedkanal for formidling både internt og ekstern. Her har vi etablert en egen side for utdanningsressurser som er en delt ressurs for undervisning og læring.

 • Vi har videreutviklet vårt program for finansiering for utviklingsprosjekter med mål å kickstarte undervisnings- og læringsutvikling i tråd med visjonene og handlingsplanen i iEarth. Så langt har vi finansiert 53 prosjekter, sponset med mellom 20 000 og 50 000 kr.

 • Vi kjører for tiden et pilotkonsept for geodidaktikk ved Institutt for Geovitenskap ved UiO, hvor de har etablert en Seksjon for geodidaktikk som en ny strategisk enhet. Dette er en pilot, og basert på deres erfaringer håper vi å lansere konseptet ved alle institusjoner.

 • Vi har startet opp et kurs for forskniungsledere innen utdanningsforskning gjennom SoTL i samarbeid med bioCEED. Totalt har 19 kursdeltakere (11 fra iEarth) foreslått syv nye prosjekter som utforsker en rekke utfordringer knyttet til utdanningstransformasjon. Dette inkluderer studier om studenter som endringsagenter, endringsbarrierer blant instruktører og fokus på kommunikasjonsstrategier innad i ulike nettverk.
Det tredje møtet i kurs for forskningsledere innen utdanningsforskning  ved UiO. Kurset vil støtte utvikling av ferdigheter og kompetanser relevant for å lede en storskala endring i høyere utdanning. Foto: Kristian B. Bakken, UiO.

 • I samarbeid med CHESS har vi arrangert en sommerskole for stipendiater om kommunikasjonsferdigheter knyttet til formidling og undervisning. Her ble studentene eksponert for utfordringer og løsninger assosiert med effektive kommunikasjonsstrategier i akademisk formidling.

 • Vi arrangerte det fjerde nasjonale GeoLearning Forum med over 100 deltakere. I løpet av to dager hadde vi forelesninger, workshops og delingsøkter.
GeoLearning Forum 2021 var en stor suksess. Omtrent halvparten av de 113 deltakerne var studenter. Foto: Kristian B. Bakken, UiO.

 • Vi har etablert et nasjonalt internship-kurs ved UiT, UiB og UiO. Kurset er basert på et pilotkurs som har blitt arrangert to ganger ved UiT. I tidlig november arrangerte vi et nasjonalt kick-off-møte for interessenter, instruktører og studenter involvert i programmet.

 • Vi har endret organisasjonsstrukturen ved å etablere en ledergruppe bestående av Education Chairs fra hver partnerinstitusjon. Dette er et forum for beslutningsprosesser i iEarth, om tema som budsjett, strategi og oppfølging av fremdrift.

 • Vi har blitt tildelt finansiering for et nytt HK-dir-prosjekt ledet av GFI-UiB, med tittelen «Co-creation to promote active learning and communities of practice». Her vil samskaping og praksisfelleskap være strategier som anvendes for å endre forholdet mellom lærere/undervisere og studenter. Dette vil forbedre studentenes læringsmiljø under deres utdanningsløp.
iEarth annual report 2021iEarth annual report 2021

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.