GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

News
Apr 15, 2024
Av:
Jarle Børve Sleire

Studenter, næringslivsrepresentanter og akademikere møttes i fantastiske Universitetsaulaen for GeoPraksisdagen 2023 – en møteplass for idemyldring rundt praksis og dannelsen av nye samarbeid på tvers av institusjonene innenfor geovitenskap.

Programmet for årets utgave av GeoPraksisdagen bygget på hovedtemaet "kompetanseløft gjennom masterprogram" og inkluderte spennende foredrag fra studenter, næringslivsrepresentanter og akademikere, en innsiktsfull paneldebatt om utfordringer og løsninger knyttet til kryss-institusjonelle samarbeid og engasjerende poster sesjoner hvor alle fikk muligheten til å vise frem sine prosjekter.

Velkomsttale fra Gunn Mangerud, Dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Foto: Thomas Hagen Thuesen.

Konferansen startet med velkomsttale fra Gunn Mangerud, Dekan ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Dette ble etterfulgt av foredrag fra Helge Vogt (Nettverkskoordinator, UiT) med tittelen "Effekten av GeoPraksis", Israel Polonio (Advanced Geologist, Aker BP) med tittelen "Fordelene med mastersamarbeid med universiteter" og Christian Haug Eide (Professor, UiB) med tittelen "Industrisamarbeid i masterutdanningen".

Helge Vogt (UiT) snakker om hvordan Geopraksisemnet har endret undervisningen. Foto: Thomas Hagen Thuesen

Israel Polonio (Aker BP). Foto: Thomas Hagen Thuesen

Christian Haug Eide (UiB). Foto: Thomas Hagen Thuesen

I paneldebatten moderert av Christian Haug Eide (Professor, UiB) deltok Lina Hedvig Line (Seniorgeolog, Aker BP), Catrine Hatlenes (Seksjonsleder, Multiconsult), Atle Rotevatn (Professor, UiB) og Torstein Nielsen Hole (Seniorrådgiver, HK-dir). Trange tidsrammer og problemstillinger knyttet til logistikk ble løftet frem som sentrale utfordringer med mastersamarbeid mellom næringslivet og akademia. Et samstemt panel pekte på emner som GeoPraksis og en felles møteplass som GeoPraksisdagen som nøkkeltiltak for videreutviklingen av flere, gode mastersamarbeid.

Paneldebatten. Fra venstre: Konferansier Jostein Bakke (UiB), Christian Haug Eide (UiB), Lina Hedvig Line (Aker BP), Catrine Hatlenes (Multiconsult), Atle Rotevatn (UiB) og Torstein Nielsen Hole (HK-direktoratet). Foto: Thomas Hagen Thuesen.

Tidligere GeoPraksis studenter Elena Victoria Brattebø, Jonas Vestye Andreassen og Martin Borgen presenterte meninger om GeoPraksis emnet fra sitt kull (2022) og holdt deretter en publikum aktiv sesjon med søkelys på praksisopphold og hvordan bedrifter, emneansvarlige og studentene best kan tilrettelegge for tilfredsstillende praksisopphold. GeoPraksisdagen 2023 ble avsluttet av Kenneth Mangersnes (emneansvarlig GeoPraksis og faglærer ved UiB) som snakket om veien videre og hva som kreves for å kunne fortsette å tilby gode praksisordninger i fremtiden.

GeoPraksis studenter. Fra venstre: Jonas Vestye Andreassen, Elena Victoria Brattebø og Martin Borgen. Foto: Thomas Hagen Thuesen.

Kenneth Mangersnes (UiB). Foto: Thomas Hagen Thuesen.

GeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitereGeoPraksisdagen 2023 - Kompetanseløft for fremtidens geovitere

Paneldebatten. Fra venstre: Christian Haug Eide (UiB), Lina Hedvig Line (Aker BP) og Catrine Hatlenes (Multiconsult). Foto: Thomas Hagen Thuesen.

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.