GeoPraksis konferansen i Tromsø

GeoPraksis konferansen i Tromsø

GeoPraksis konferansen i Tromsø

GeoPraksis konferansen i Tromsø

GeoPraksis konferansen i Tromsø

GeoPraksis konferansen i Tromsø

GeoPraksis konferansen i Tromsø

Events
Apr 11, 2023
Av:
Iver Martens (Prosjektleder GeoPraksis, UiT, iEarth) og Kristian Bjelbøle Bakken (GeoPraksis & iEarth koordinator UiO)

13.Oktober arrangerte GeoPraksis prosjektet sin årlige høstkonferanse, i år på UiT Norges Arktiske Universitet. Til sammen 79 deltakere var påmeldt fra studenter, arbeidsgivere og undervisere. I god iEarth ånd var det nesten en lik splitt mellom deltakere fra UiO, UiB og UiT. Det ble en svært fin sammenkomst!

Første del av dagen gikk til en rekke innledere som belyste aspektene omkring internship og undervisningskvalitet, akademias perspektiver, studentenes syn på internship i undervisningen, næringslivet representert ved Næringslivets Hovedorganisasjon og Kunnskapsbanken Nord-Norge, samt Troms og Finnmark Fylkeskommune og deres perspektiver på viktigheten av en tettintegrasjon mellom akademia og arbeidslivet.

Spente deltakere klare for en spennende dag (foto: Kristian Bakken)

Etter lunsj hadde vi tre tematiske workshop ledet av industrirepresentant Berit Berbusmel fra Skaland Graphite, studentrepresentant Amalie Hefre Lie og professor Giuliana Paniere fra institutt for geovitenskap UiT.

Studenter, ansatte og representanter fra arbeidslivet hadde fine samtaler rundt bordet. (foto: Kristian Bakken)

Det ble veldig gode diskusjoner, og det kom frem en rekkeviktige poeng for fremtidig drift av GeoPraksis prosjektet. Og behovet for et slikt program i geofagsutdanningen ble enstemmig løftet frem fra alle partnere i prosjektet.

GeoPraksis konferansen i TromsøGeoPraksis konferansen i Tromsø

Prosjektleder Iver Martens ønsker velkommen til konferanse (foto: Kristian Bakken)

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.