GeoInternInternational

GeoInternInternational

GeoInternInternational

GeoInternInternational

GeoInternInternational

GeoInternInternational

GeoInternInternational

Nov 14, 2023
Av:

Målet med GeoInternInternational er å skape en arena for internasjonal utveksling av geologistudenter. Ved å utvide det etablerte GeoPraksis til en internasjonal arena, vil GeoInternInternational bidra til økt internasjonalt og kulturelt samarbeid for neste generasjon av geovitere.

Nasjonale partnere:

Prosjektet er en bilateral utveksling av praksisstillinger mellom de tre norske universitetene (UiB, UiO og UiT) og våre internasjonale partnere (Canada, USA, Brasil, Sør-Afrika, India, Sør-Korea, Kina og Japan), og næringslivspartnere. GeoInternInternational er et UTFORSK prosjekt finansiert av HK-dir med mål om å styrke internasjonale partnerskap innenfor områder med felles og strategiske interesser.

Prosjektet ledes fra Institutt for Geovitenskap på UiT.  Prosjektet startet januar 2023 og er aktivt til desember 2025. Vi hadde første utveksling av norske studenter sommer 2023 til praksisstillinger ved University of Manitoba i Canada. Studentenes erfaringer kan dere lese om her: Insight to the internship in Canada | UiT

In today's interconnected and rapidly evolving world, applying a geoscience education in an international work-life context has been both a rewarding challenge and a significant opportunity. I experienced that even though my education helped me a lot, there was still some things that I realized made sense to know better or know in general. As more students traverse borders and cultures to engage in global business, research, and collaborations, the ability to effectively integrate and leverage one's educational background becomes paramount.

For studentene i Bergen, Oslo og Tromsø er dette en unik mulighet for å få internasjonal arbeidserfaring samt det å oppleve nye kulturer. Varigheten av praksisoppholdet er 6-8 uker og praksisstillingene er forbeholdt studenter på bachelor og masternivå. Stillingene vil utlyses fortløpende på vår nettside: For Students - available internships | UiT samt på e-post til studenter på bachelor og masternivå ved UiB, UiO og UiT. Prosjektet dekker reise og bokostnader for studentene, samt stipend for å dekke levekostnader.

Behov for nasjonale praksisplasser

For internasjonale studenter trenger vi prosjekter fra våre nasjonale partnere der vi kan skape praksisstillinger. Et viktig element er at det er en veileder/mentor tilgjengelig. Eksempler på stillinger (eller en kombinasjon av disse) er feltassistenter, forskningsassistenter og laboratoriearbeid.

Ta kontakt med helge.a.vogt@uit.no eller iver.martens@uit.no dersom du har prosjekter som har mulighet for å ta imot en eller flere studenter fra våre internasjonale partnere. For mer informasjon sjekk vår nettside: GeoIntern International | UiT

Forskning

Prosjektet har også en forskningskomponent som skal utføres av didaktisk personell fra Result- UiTs Ressurssenter for undervisning, læring og teknologi. Result skal monitorere og evaluere læringsutbytte fra prosjektet. Dette vil være en viktig faktor for prosjektets utførelse og eventuelle justeringer av prosjektet.

Våre internasjonale partnere:

GeoInternInternationalGeoInternInternational

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.

Fortsett lesingen

Stay in the Loop!
Join our mailing list for our newsletter.